Uw zoekacties: Vereniging van Vrienden van de Groninger Orkest Vereniging /...

1718 Vereniging van Vrienden van de Groninger Orkest Vereniging / Noordelijk Filharmonisch Orkest, 1955 - 1988 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Op 15 december 1954 werd de Vereniging van Vrienden van de Groninger Orkest Vereniging opgericht. Per 1 september 1961 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Vrienden van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. De voorloper van bovengenoemde verenigingen was de Stichting Fonds tot instandhouding van het Orkest der NV de Groninger Orkestvereeniging, opgericht in 1934.
De doelstelling van de vereniging omvat de volgende zaken:
-propaganda maken voor het orkest binnen de regio;
-de belangen van het orkest verdedigen naar de overheden toe, wanneer hun beleidsvoornemens het N.F.O. bedreigen: dit speelde vooral een rol tijdens de fusieperikelen aan het eind van de jaren 1980 tussen het N.F.O en het Frysk Orkest;
-meepraten in het bestuur van het N.F.O. over het beleid in ruime zin, organisatorisch en muzikaal;
-het geven van kritisch commentaar op activiteiten van het N.F.O. en het aanwijzen van eventuele nalatigheden die het belang van het publiek zouden kunnen schaden;
-eventueel het verlenen van financiële steun aan individuele orkestleden, en aan het N.F.O. als geheel voor het realiseren van een bijzonder project.
De leden krijgen in ruil voor hun financiële bijdrage o.a. het NFO-magazine, met daarin opgenomen Mededelingen van de Vereniging, (niet in dit archief aanwezig), reductie op concertabonnementen en gelegenheid tot bijwonen van enige orkestrepetities. In de loop der jaren fluctueerde het ledenbestand van enige honderden tot rond de duizend leden.
Het archief beslaat een lengte van 0,38 meter. Het omvat de tijdsspanne 1955 tot 1988. Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen van toepassing. Voor vernietiging zijn afgezonderd: dubbele exemplaren van stukken, kranteknipsels en de jaargangen 1979-1983 van het Contactorgaan voor Nederlandse Orkesten, in totaal 0,25 meter.
Uiteraard heeft het archief een grote overeenkomst/overlapping met het Archief van de Groninger Orkest Vereniging / Noordelijk Filharmonisch Orkest (1912) 1918-1989. ABS nummer 201. Toegangsnummer 1490

Kenmerken

Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de vereniging van Vrienden van de Groninger Orkest Vereniging / Noordelijk Filharmonisch Orkest
Bewerker:
A.G. Valkenburg
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1998
Omvang:
0,5 m standaardarchiefberging