Uw zoekacties: BV Stadsherstel Groningen, (1965-) 1972-1989

1301 BV Stadsherstel Groningen, (1965-) 1972-1989 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De archiefstukken zijn afkomstig van:
Dr. G. Overdiep (president-commissaris);
P.L. de Vrieze (adviseur);
Mr. D. Bosscher (wnd. directeur en commissaris)
en indirect van diens voorgangers: J.P. Scholma en J. Damminga.
De B.V. Stadsherstel had, volgens de statuten, ten doel "het restaureren, eventueel herbouwen en exploiteren van panden, meer speciaal monumenten in de Gemeente Groningen, om daardoor werkzaam te zijn voornamelijk in het belang van de volkshuisvesting, in het bijzonder daar waar woon- of bedrijfsruimte dreigt verloren te gaan of verloren is gegaan, waarvan behoud of herstel uit hoofde van de historische waarde, de architectuur of stadsherstel wenselijk is en die bij restauratie of herstel naar de eisen des tijds behouden kan blijven."
Op 8 mei 1972 werd de Akte van Oprichting officieel bekrachtigd. De gemeente Groningen was de grootste aandeelhouder.
Vanaf de oprichting tot 15 augustus 1977 was de architect J.P. Scholma directeur; hem werd eervol ontslag verleend. In de jaarvergadering van aandeelhouders van 1977 werd de secretaris J. Damminga benoemd tot waarnemend directeur, op "pro deo" basis. Op 25 mei 1979 nam Mr. D. Bosscher het waarnemend directeurschap over, met uitzondering van het beheer en de administratie van het Jacob- en Anna Gasthuis. Mr. Bosscher was reeds commissaris van de B.V. en bleef dit tot 27 mei 1980.
Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 8 maart 1982 werd besloten de vennootschap te ontbinden. Mr. Bosscher werd benoemd tot liquidateur; in november 1988 was de liquidatie beëindigd.
De volgende panden zijn door de B.V. Stadsherstel Groningen gekocht, gerestaureerd en doorverkocht:
A-kerkstraat 25 en 25a;
Gedempte Zuiderdiep 17 (hoek Kleine Gelkingestraat);
Gedempte Zuiderdiep 144;
Martinikerkhof 19 - 22.
Gekocht en na de restauratie doorverkocht werden:
Burchtstraat 8 (Rosmolen; gerestaureerd onder auspiciën van de B.V.);
Gasthuisstraatje 2 (Jacob- en Anna Gasthuis; in onderhoud en verhuur);
Kattenhage 4 - 14;
Voor 't voormalig Klein Poortje 1 - 4.
Tevens werd bij een aantal panden restauratie in overweging genomen, dan wel bemiddeld bij de restauratieplannen en eventuele koop en verkoop.
Het archief heeft een omvang van 0,8 meter en is volledig openbaar.

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de BV Stadsherstel Groningen
Bewerker:
A.J. Scheffer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2003
Omvang:
0,8 m standaardarchiefberging