Uw zoekacties: Notarissen te Middelstum (standplaats 8), 1811 - 1935

92 Notarissen te Middelstum (standplaats 8), 1811 - 1935 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
De inventarissen van de archieven van notarissen werkzaam binnen de arrondissementen van het departement van de Westereems en van de provincie Groningen vanaf 1811, verschenen in 1980 in druk. In de jaren 1985 en 1993 kwamen er aanvullingen op genoemde archieven, die nu zijn opgenomen in de in 1994 en 1995 herziene toegangen op de notarisarchieven. Dit betreft de toegangsnummers 85-123. De uitgebreide inleiding op de notarisarchieven is alleen opgenomen in toegangnummer 85 (Notarissen te Appingedam (standplaats 1). Bij de overige toegangsnummers (86-123) wordt hiernaar verwezen.
In 2007 zijn de notariële archieven over de periode 1916 - 1925 overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats (aanwinstnummer 2007/176). Omdat testamenten volgens de Wet op het notarisambt (Stb. 1999 nr 190) een langere overbrengingstermijn kennen dan de overige akten (nl. 100 in plaats van 75 jaar) zijn deze uit de serie akten gehaald en achtergebleven bij de notaris bewaarder.
In 2011 zijn de beschrijvingen van de stukken over de jaren 1926-1935 toegevoegd.
Bijlage
Lijst van notarissen te Middelstum (Standplaats 8)
Inventaris

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de notarissen te Middelstum (standplaats 8)
Bewerker:
F. Talstra
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2011
Laatste uitvoer:
08-04-2021
Omvang:
8 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Zie ook Toegangsnummer 85 (Inleiding e.d.)
Categorie: