Uw zoekacties: Familie Venhuizen , 1685 - 1795

589 Familie Venhuizen , 1685 - 1795 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Stukken van persoonlijke aard
1.1. Doorenbos
1.1.1. Sicke Jans Doorenbos en Anje Jans, echtelieden
1 Akte waarbij Jan Sickes Doornebos en Aafke Meijnts, echtelieden te Loppersum, Jan Beerents Doorenbos, Jacob Klasen en Grietie Sickes Doorenbos, echtelieden, Klaas Seebes, Ebel Walles en Willem Allemts voogden over de twee kinderen van Ebel Walles en Alstie Sickes Doorenbos, echtelieden, allen te 't Zandt, Hinrick Jans en Heinke Hindricks, echtelieden te Huizinge, de voogden over het kind van Hindrik Jans bovenbenoemd en Diwerke Sickes Doorenbos, echtelieden te Oosterburen, erfgenamen van Sicke Jans Doorenbos en Anje Jans, echtelieden, gewoond hebbende op de Zijldijk onder 't Zandt, verklaren een scheiding gemaakt te hebben van de losse goederen, geriede penningen en andere mobijliën, doch dat nog mandelig is gebleven een beklemde heerd land, groot 49 7/8 grazen land te Zijldijk, benevens enige obligaties, 1723 april 22
589 Familie Venhuizen , 1685 - 1795
Inventaris
1. Stukken van persoonlijke aard
1.1. Doorenbos
1.1.1. Sicke Jans Doorenbos en Anje Jans, echtelieden
1
Akte waarbij Jan Sickes Doornebos en Aafke Meijnts, echtelieden te Loppersum, Jan Beerents Doorenbos, Jacob Klasen en Grietie Sickes Doorenbos, echtelieden, Klaas Seebes, Ebel Walles en Willem Allemts voogden over de twee kinderen van Ebel Walles en Alstie Sickes Doorenbos, echtelieden, allen te 't Zandt, Hinrick Jans en Heinke Hindricks, echtelieden te Huizinge, de voogden over het kind van Hindrik Jans bovenbenoemd en Diwerke Sickes Doorenbos, echtelieden te Oosterburen, erfgenamen van Sicke Jans Doorenbos en Anje Jans, echtelieden, gewoond hebbende op de Zijldijk onder 't Zandt, verklaren een scheiding gemaakt te hebben van de losse goederen, geriede penningen en andere mobijliën, doch dat nog mandelig is gebleven een beklemde heerd land, groot 49 7/8 grazen land te Zijldijk, benevens enige obligaties, 1723 april 22
Datering:
1723 april 22
Omvang:
3 charters
NB:
Verleden voor Geerhard Vechter, geconstitueerd redger in Stedum, Westeremden enz. Zijn zegel is verloren.
Organisatie: Groninger Archieven

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het familiearchief Venhuizen
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1978
Omvang:
0,24 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Geïnventariseerd ca. 1935
Archiefvormer(s):