Uw zoekacties: Waterschap Matsloot-Roderwolde, 1933-1984
x2773 Waterschap Matsloot-Roderwolde, 1933-1984 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2773 Waterschap Matsloot-Roderwolde, 1933-1984 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Kerngegevens
2. Classificatie van gronden
2773 Waterschap Matsloot-Roderwolde, 1933-1984
Inleiding
2.
Classificatie van gronden
ead-typering:
bioghist
Organisatie: Groninger Archieven
De heren E. Dreesman l.i., beëdigd landmeter te Assen, ir. D.R. Mansholt, adjunct-rijksland-bouwconsulent te Groningen, en B. Willighagen, hoofdopzichter van de NV Grontmij te Hoogeveen, zijn op 28 december 1933 door Gedeputeerde Staten van Drenthe als leden van de classificatiecommissie benoemd. Zij hebben de classificatie van gronden in het waterschap Matsloot-Roderwolde tot stand gebracht. In afwachting van het onderzoek door Provinciale Waterstaat van Drenthe, dat ondanks het verlof van de hoofingenieur snel ter hand was genomen, is het advies op 25 augustus 1934 (advertentie Nieuwsblad van het Noorden) ter inzage gelegd. Daarop zijn negentien bezwaarschriften ingekomen. Op 3 september 1934 was Provinciale Waterstaat van Drenthe gereed met het formele onderzoek van het classificatiebesluit met advies en kaart. Het bestuur heeft de bezwaarschriften behandeld op 25 september 1934, en de stukken daarna aan de classificatiecommissie gezonden. Deze berichtte al op 5 oktober 1934 dat zij op een enkel punt na met de zienswijze van het bestuur van het waterschap Matsloot-Roderwolde instemde. Nadat ook Provinciale Waterstaat van Drenthe het licht over de bezwaren en de weerlegging ervan had laten schijnen, hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe op 13 februari 1935 de indeling in klassen met enige kleine wijzigingen goedgekeurd.
Nu volgde een ronde van beroep bij de Kroon tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe, waaraan zeven ingelanden deelnamen. Het waterschapsbestuur bracht op 19 juni 1935 advies terzake uit. Inmiddels was bij reglementswijziging een zevental percelen (kadastraal bekend gemeente Leek, sectie B) van C. en T. van der Dong bij het waterschap Matsloot-Roderwolde gevoegd; C. van der Dong maakte direct bezwaar tegen de voorgestelde classificatie van hun percelen. Op 15 juli 1935 behandelde de commissie het bezwaar. Deze zaak heeft op formele gronden nog veel tijd gevergd.
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 5 februari 1936, nummer 100, het classificatiebesluit voor het waterschap Matsloot-Roderwolde vastgesteld. Na behandeling van de beroepen bij de Raad van State op 6 januari 1937 heeft het Koninklijk Besluit van 12 april 1937, nummer 16 duidelijkheid gebracht: in enige gevallen zijn kleine wijzigingen aangebracht, terwijl onder andere het beroep van C. van der Dong ongegrond is verklaard.
In 1936 kreeg het bestuur toestemming van Gedeputeerde Staten van Drenthe de uitkomsten van de classificatie in de legger van gronden ten behoeve van de omslag te verwerken.
3. Afbraak van de watermolen te Roderwolde
4. Ingekomen en uitgaande stukken
Bijlagen
Toelichting bij het overzicht van bestuurs- en personeelsleden
Lijst van bestuursleden
Lijst van voorzitters
Lijst van secretarissen-penningmeester
Lijst van machinisten ('watermolenaars')
Lijst van bodes
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het waterschap Matsloot-Roderwolde
Bewerker:
A.L. Hempenius
Behoort tot collectie:
Waterschap Noorderzijlvest
Laatste Publicatie:
2009
Omvang:
1 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS