Uw zoekacties: Familie Zuidema, 1720 - 1979

2476 Familie Zuidema, 1720 - 1979 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Wanneer Coertje Rijpkes, na haar eerste huwelijk in 1720, hertrouwde met de landbouwer Claas Garmts te Hornhuizen, begint de, uit nagelaten stukken op te tekenen geschiedenis van een gegoede boerenfamilie uit Noord-Groningen.
De naam van hun zoon, een patroniem, was Garmt Klasen (1738-1808). Deze had drie zonen: Klaas Garmts, Hendrik Garmts en Rijpke Garmts, die als enigen in 1812 in de gemeente Kloosterburen de naam Zuidema aannamen
De jongste zoon Rijpke Garmts (Zuidema) kocht in 1805 de Zuidemaheerd van Jan Jacobs Smit en verkocht deze in mei 1813 aan Jan Luitjes Dijkhuis (een andere familie dan die genoemd in de titel) en vrijwel zeker is de boerderij door of naar hem de Zuidemaheerd genoemd. De familie Dijkhuis, die de boerderij 150 jaar in bezit had, heeft deze naam gehandhaafd. Een andere zoon Hindrik Garmts (Zuidema) (1772-1844), eveneens landbouwer te Hornhuizen, trouwde twee keer en laat meerdere stukken na, die in deze inventaris zijn opgenomen
Jan Hendriks Zuidema (1823-1889), de jongste zoon van Hindrik Garmts Zuidema, trouwde met Itje Rennes Dijkhuis. Jan is in 1844 nog mede-eigenaar van een kapitale boerderij, de Westerhorn, ten westen van het dorpje Hornhuizen gelegen, maar kocht in 1858 een boerderij met landerijen bij het gehucht Niekerk, in de gemeente Ulrum.
Van Hendrik Garmt Zuidema (1860-1914) is het grondbezit vastgelegd in een uittreksel van de kadastrale legger van de gemeente Ulrum. Diens echtgenote alsmede een schoonzus laten beide een poëziealbum na.
Jan Hendrik Zuidema (1893-1978) staat voor de zesde generatie. Zowel zijn echtgenote alsook zijn zus laten een poëziealbum na.
De inventaris is in 2011 herzien. *  Alle stukken van het archief, dat 56 inventarisnummers omvat en 0,30 m aan planklengte beslaat, zijn openbaar.

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Zuidema en de aanverwante familie Dijkhuis
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
0,3 m
Archiefvormer(s):