Uw zoekacties: Commissie van toezicht op de zeevaartschool, 1923 - 1972
2204 Commissie van toezicht op de zeevaartschool, 1923 - 1972 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Dertien jaar na Amsterdam, verkreeg Groningen de tweede opleiding voor de zeevaart in Nederland. Op initiatief van een aantal vooraanstaande burgers werd een Academie voor Tekenkunst, Bouwkunst en Zeevaartkunde gesticht; het onderwijs aan deze Academie, die toen nog geen overheidssubsidie verkreeg, nam in 1798 een aanvang.
In 1856 werden aan de Academie, die ondertussen steeds vaker Academie Minerva werd genoemd, drie afdelingen (bouw- en werktuigkunde; beeldende kunst; zeevaartkunde) gevormd.
Tot de verzelfstandiging van het kunst-onderwijs in de jaren zestig van de twintigste eeuw en het samengaan van het Groninger en Delfzijlster zeevaart-onderwijs in het daarop volgend decennium, zijn lange tijd aan de Academie Minerva hoger kunst-onderwijs, technisch onderwijs èn zeevaart-onderwijs verzorgd.
Nadat de gemeente Groningen het bestuur over de inmiddels vermaarde Academie had overgenomen, werd in 1923, overeenkomstig de bepalingen van de wet op het Nijverheidsonderwijs, een Commissie van Toezicht op het zeevaart-onderwijs geïnstalleerd en beëdigd.
De commissie, bestaande uit gezaghebbende personen uit het bedrijsleven en de scheepvaart, verkreeg tot taak de ontwikkeling en verbreding van het zeevaart-onderwijs te stimuleren, school en maatschappij in harmonie te houden en directie en schoolbestuur van deskundig advies te voorzien.
De Commissie heeft zich onder meer beijverd voor het stichten van het Admiraal van Kinsbergen-internaat en voor realisering van opleidingen voor tweede stuurman en scheepswerktuigkundige.
Nieuwe onderwijs-wetgeving, zoals de Wet op het Voortgezet Onderwijs van 1968, spraken niet meer van Commissies van Toezicht voor deskundig advies, maar stelden inspraak van ouders en onderwijsgevenden voorop. Nieuwe adviesorganen werden nu de Oudercommissie, de Ouderraad en de Schoolraad. Notulen van vergaderingen na 16 december 1970 werden in het archief van de Commissie niet aangetroffen!
In 1973 werd het archief van de Commissie van Toezicht op het zeevaart-onderwijs overgedragen aan het gemeentearchief aan de Sint Jansstraat. De beperkte omvang van het archief (0,30 m aan planklengte) maakte selectie ten behoeve van vernietiging overbodig. Er werden geen archiefbescheiden aangetroffen met een dergelijke inhoud, dat beperkingen aan de openbaarheid gesteld zouden moeten worden.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Commissie van Toezicht op het Zeevaart-onderwijs te Groningen
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2005
Omvang:
0,3 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS