Uw zoekacties: Hervormde gemeente Eenrum, 1636 - 2000
x216 Hervormde gemeente Eenrum, 1636 - 2000 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

216 Hervormde gemeente Eenrum, 1636 - 2000 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
01. De Roomse tijd tot 1594
02. Van Reductie tot 1816
03. Collatierecht
04. Predikant en predikantsplaats
05. Het Algemeen Reglement 1816
06. Kerkeraad
08. Armenzorg
09. Kerkvoogden en notabelen: organisatie en taken
10. Archief en inventarisatie
216 Hervormde gemeente Eenrum, 1636 - 2000
Inleiding
10. Archief en inventarisatie
ead-typering:
processinfo
Organisatie: Groninger Archieven
De archieven van de Nederlandse Hervormde Gemeente Eenrum, maken voor zover het de kerkvoogdij betreft, een redelijk complete indruk. Anders is het met het archief van kerkeraad en diakonie. Vast staat, dat een gedeelte van de handleingen ontbreekt. Zo schrijft ds. Abresch, dat hij bij zijn komst "een paar losse stukken" ontvangen heeft met het opschrift "vervolg van het protocol van Eenrum, kerk, beginnende met den dienst van ds. Bacot in 't jaar 1770" *  . Deze stukken ontbreken. Elders wordt gesproken over een register, dagt zou koeten lopen van "den overgang tot 1816" *  . Of het inderdaad "heel weinig bijzonderheden voor het kerkelijk leven van belang" bevatte, is niet meer na te gaan, want ook dit deel ontbreekt, evenals het notulenboek van de kerkeraad over de periode 1946-1966. Van de correspondentie van de kerkeraad voor 1888 bestaat alleen een lijst van ingekomen stukken *  , terwijl de periode daarna vele hiaten te zien geeft.
Er bestond in Eenrum geen apart archief voor de diakonie, omdat de diaken geen apart college vormden. De correspondentie betreffende diakoniezaken werd gevoerd namens de kerkeraad.
In 1951 werd een deel van het kerkvoogdijarchief aan het Rijksarchief in bewaring gegeven en geinventariseerd. Ook eerder geinventariseerde stukken, die in 1902 door de erven jhr. J. Alberda van Menkema en Dijksterhuis aan het Rijksarchief waren geschonken, waren, onder verwijzing naar de oude nummers, in de inventaris van 1951 opgenomen.
Omstreeks 1970 werd nog eens ruim 4.50 meter in bewaring gegeven. Tijdens de inventarisatie, waarmee in september 1980 begonnen werd, bleek, dat er nog stukken aanwezig waren, bij de kerkvoogdij. In december 1980 en januari en maart 1981 werd in totaal ongeveer 1.50 meter ontvangen. Na vernietiging volgens de "Richtlijnen" *  bedraagt de omvang momenteel 5 meter. De stukken verkeren in goede staat.
De notulen van vergaderingen van stemgerechtigden met betrekking tot de kerkvoogdij (verkiezing notabelen en controle van kerkvoogden) heb ik direct achter die van kerkvoogden en notabelen geplaatst, omdat de vergaderingen plaatsvonden onder het voorzitterschap van een kerkvoogd en omdat beide organen zo nauw met elkaar verbonden waren.
Aangezien de benoeming en bezoldiging van de predikant na aankoop van de collatierechten, in handen waren van de president-kerkvoogd, respectievelijk kerkvoogden, heb ik alle stukken die hierop beterkking hebben, met uitzondering van de reglementen, in het archief van de kerkvoogdij opgenomen.
Bij de inventarisatie ben ik voor de hoofdlijnen en voor de vernietiging uitgegaan van de "Richtlijnen". Tevens heb ik de op het Rijksarchief in Groningen gevolgde wijze van beschrijven gevolgd. De bewaargeving in is geschied onder de berperkende bepaling, dat stukken jonger dan 50 jaar niet ter inzage mogen worden gegeven, dan na toestemming van de kerkeraad.
In 1996 werd deze toegang onder Wordperfect ingevoerd.
In 2009 werd aan deze toegang toegevoegd een deel kerkeraadsnotulen van 1966-1980 (nu inv. nr. 360 en voorheen toegangnr. 919 inv. nr. 1) en een aanwinst uit 2004 (aanwinstnr. 70) (inv. nrs. 361-363).
Bijlagen
Literatuur
Lijst van predikanten
Zegellijst
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de hervormde gemeente te Eenrum
Bewerker:
W. Coster en M. Visch-Camphuis
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2009
Omvang:
4,9 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Aan dit archief is toegevoegd toegang 919 (blok 141), dat daarmee is vervallen; betreft bewerking van een eerdere versie uit 1982
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS