Uw zoekacties: Academie Minerva (2), 1829 - 1978

2046 Academie Minerva (2), 1829 - 1978 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
In 1798 *  werd de ‘Academie van teeken-, bouw- en zeevaartkunde’ opgericht, gehuisvest in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Door de slechte financiële situatie bleef van de Academie tussen 1816 en 1822 slechts de ‘teekenkunst’ over. In 1830 werd de school samengevoegd met het ‘Kunstlievend genootschap ter aanmoediging en bevordering teeken-, schilder-, graveer- en beeldhouwkunde’. De naam Academie Minerva ontstond ergens tussen 1830 en 1840. In 1855 werden er drie afdelingen gevormd: A staat voor de Bouw- en werktuigkunde (vanaf 1865 een burger dag- en avondschool), B voor de Beeldhouwkunde en C voor de Zeevaartkunde. Vanaf 1857 was men gehuisvest in de Oude Boteringestraat. Beeldhouwkunde verhuisde in 1872 naar het Waaggebouw en droeg toen als enige de naam Academie Minerva. In 1875 verhuisde de Zeevaartschool naar de Rodeweeshuishuisstraat, in 1885 naar de Violenstraat en van 1921 tot 1935 was de behuizing in een eigen gebouw aan de Hofstede de Grootkade.
In 1923 verenigde de Middelbare Technische School en de daaraan verbonden Avondschool zich weer met de Academie Minerva en tevens met de Ambachtsschool en vestigde zich aan de Petrus Driessenstraat in een nieuw schoolgebouw: het vroegste voorbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid of het Nieuwe Bouwen in Nederland. Dit gebouw is ontworpen door de toenmalige civiel-ingenieur en directeur nijverheidsscholen J.G. Wiebenga en architect L.C. van de Vlugt. De school kreeg de naam Gemeentelijke inrichting voor (Kunst-) Nijverheidsonderwijs, met als schooltypen de Middelbare technische school, de Kunstnijverheidsschool, de Avondschool en de Ambachtsschool. De Ambachtsschool stond min of meer los van de andere schooltypen, had een eigen ingang en deelde alleen de praktijklokalen met de middelbare technische school. In dit archief is vrijwel niets betreffende de Ambachtsschool aangetroffen *  .
Aan de Zeevaartschool werd in 1933 een internaat ‘Admiraal van Kinsbergen’ verbonden dat in 1976 werd opgeheven en gevestigd was aan de Noorderstationsstraat met een dependance aan de Spilsluizen. * 
In 1935 vond dan de hereniging plaats van de Zeevaartschool met de Middelbare technische school en de Kunstnijverheidsschool. De naam Academie Minerva dook in 1951 weer op als naam voor de afdeling tekenen en kunstnijverheid om in 1953 weer als naam te fungeren voor de gehele school. In 1957 werd de Middelbare Technische School een Hogere Technische School en in 1960 werd de Zeevaartschool een Hogere Zeevaartschool. Vanaf 1964 stond Academie Minerva èn voor de combinatie Hogere Technische School en Hogere Zeevaartschool èn voor de dan zelfstandig geworden afdeling kunstnijverheid: de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Academie Minerva’. De Hogere Zeevaartschool fuseerde in 1972 met die in Delfzijl alwaar beide scholen in Delfzijl verder gingen onder de naam Instituut voor Nautisch Onderwijs Groningen / Delfzijl. In 1984 verhuisde de Academie voor Beeldende Kunsten Academie Minerva naar het nieuwe gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep. In 1986 verliet de Hogere Technische school de Petrus Driessenstraat. In dat jaar zijn de beide opleidingen weer min of meer ‘herenigd’ onder de paraplu van de Rijkshogeschool Groningen, later de Hanzehogeschool geheten. Deze vormt een conglomeraat van hogere beroepsopleidingen.
Het complex aan de Petrus Driessenstraat werd verbouwd en aangepast waarbij de authentieke elementen zoveel mogelijk werden hersteld. In het jaar 2000 trokken de Hogeschoolsectoren lerarenopleiding basisonderwijs en verpleegkunde in het gebouw.
2046 Academie Minerva (2), 1829 - 1978
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Aan de Zeevaartschool werd in 1933 een internaat ‘Admiraal van Kinsbergen’ verbonden dat in 1976 werd opgeheven en gevestigd was aan de Noorderstationsstraat met een dependance aan de Spilsluizen. * 
In 1935 vond dan de hereniging plaats van de Zeevaartschool met de Middelbare technische school en de Kunstnijverheidsschool. De naam Academie Minerva dook in 1951 weer op als naam voor de afdeling tekenen en kunstnijverheid om in 1953 weer als naam te fungeren voor de gehele school. In 1957 werd de Middelbare Technische School een Hogere Technische School en in 1960 werd de Zeevaartschool een Hogere Zeevaartschool. Vanaf 1964 stond Academie Minerva èn voor de combinatie Hogere Technische School en Hogere Zeevaartschool èn voor de dan zelfstandig geworden afdeling kunstnijverheid: de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Academie Minerva’. De Hogere Zeevaartschool fuseerde in 1972 met die in Delfzijl alwaar beide scholen in Delfzijl verder gingen onder de naam Instituut voor Nautisch Onderwijs Groningen / Delfzijl. In 1984 verhuisde de Academie voor Beeldende Kunsten Academie Minerva naar het nieuwe gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep. In 1986 verliet de Hogere Technische school de Petrus Driessenstraat. In dat jaar zijn de beide opleidingen weer min of meer ‘herenigd’ onder de paraplu van de Rijkshogeschool Groningen, later de Hanzehogeschool geheten. Deze vormt een conglomeraat van hogere beroepsopleidingen.
Het complex aan de Petrus Driessenstraat werd verbouwd en aangepast waarbij de authentieke elementen zoveel mogelijk werden hersteld. In het jaar 2000 trokken de Hogeschoolsectoren lerarenopleiding basisonderwijs en verpleegkunde in het gebouw.
Organisatie: Groninger Archieven
Geschiedenis van het archief
Verantwoording
Bijlagen
1. Lijst van gebruikte afkortingen
2. Typering van Stamkaarten
3. Lijst van directeuren van de Academie Minerva (alle schooltypen)