Uw zoekacties: Leesgezelschap Middelstum, 1820 - 1979
x1884 Leesgezelschap Middelstum, 1820 - 1979 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1884 Leesgezelschap Middelstum, 1820 - 1979 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In 1795 werd in het dorp Middelstum een leesgezelschap opgericht, dat wel werd aangeduid als het Kleine Leesgezelschap.
Leesgezelschappen uit de tweede helft van de achttiende en uit de negentiende eeuw stelden zich doorgaans als doel het lezen van het gedrukte woord, en met name van boeken, te bevorderen en voor de leden in financieel opzicht te vergemakkelijken. Anders dan bij de bibliotheken, die in de negentiende eeuw hun opmars begonnen, werd bij de leesgezelschappen ook het boeken-bezit gestimuleerd. De door de leden gelezen boeken (afgelezen boeken) werden vervolgens aan diezelfde leden tegen aantrekkelijke prijs verkocht. Langs deze weg kon iedereen, die zich aansloot bij een leesgezelschap, in de loop der jaren een bezit aan boeken verkrijgen.
Het Middelstummer Leesgezelschap kende als bestuur drie directeuren, waarvan er jaarlijks één aftrad, die echter door de leden herkozen kon worden. De directeuren kochten voor elk lees-seizoen een aantal boeken, die de leden in een bepaalde volgorde, gedurende veertien dagen ter lezing onder zich mochten houden. Omdat het wisselen van de boeken niet altijd correct en tijdig verliep, werd er omstreeks 1880 een bode aangetrokken, die, tegen een vergoeding van twaalf gulden per jaar, deze werkzaamheden verrichtte.
Het verenigingsleven van het Kleine Leesgezelschap vond een hoogtepunt in de jaarlijkse, algemene ledenvergadering na afloop van het leesseizoen. Op straffe van een boete, waren de leesgezelschapsleden verplicht deze vergadering bij te wonen. Op deze jaarlijkse vergadering werden nieuwe bestuursleden gekozen en bovendien werden de 'afgelezen' boeken verkocht. Elk lid had de verplichting, opnieuw op straffe van een boete, bij de verkoop tenminste één boek te kopen.
Na de verkoop van boeken werden de ontvangsten en uitgaven van het Gezelschap over het afgelopen boekjaar berekend. De uitgaven betroffen men name de aankoop van boeken, vracht, aanzeggingen of bode-loon en vertering. De inkomsten omvatten veelal de opbrengsten uit verkoop van de gelezen boeken en de opgelegde boeten. Het nadelig saldo werd als leesgeld aangemerkt en omgeslagen over de leden; dit leesgeld werd in 1860 berekend op fl. 1,60 voor elk van de 25 leden.
Hoewel het archief van het Middelstummer Leesgezelschap zeker niet compleet is, geeft het over de periode van 1860 tot 1975 een behoorlijk inzicht in de voorkeuren van een plattelands-bevolking voor wat betreft schrijvers en boeken. Opmerkelijk daarbij is, dat de boekhandelaren in de stad Groningen zo lang de leveranciers bleven.
In 1998 werden archiefstukken van het leesgezelschap overgebracht naar de Groninger Archieven en daar geordend en beschreven. In 2002 bracht de heer R. Wobbes nog aanvullende bescheiden, die een verzameling van ongeordende en gehavende paperassen bleken te zijn. Na herstelwerkzaamheden en ordening zijn de aanwinsten van 1998 en 2002 in onderling verband geplaatst en als geheel geïnventariseerd.
Het archief van het leesgezelschap te Middelstum omvat nu ongeveer 0,20 m aan planklengte. Aangezien er geen aanleiding was beperkingen aan de openbaarheid te stellen, kunnen alle archiefstukken van dit gezelschap geraadpleegd worden.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het Leesgezelschap te Middelstum
Bewerker:
S. Koorn en P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2005
Omvang:
0,05 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
De toegang uit 2000 van S. Koorn is in 2005 volledig herzien
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS