Uw zoekacties: Kantongerecht te Winschoten, 1838 - 1939 (1952)
x154 Kantongerecht te Winschoten, 1838 - 1939 (1952) ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

154 Kantongerecht te Winschoten, 1838 - 1939 (1952) ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
154 Kantongerecht te Winschoten, 1838 - 1939 (1952)
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
ead-typering:
descgrp type ="access_and_use"
Organisatie: Groninger Archieven
Openbaarheid
Bescheiden jonger dan 75 jaar kunnen slechts worden geraadpleegd na ondertekening van het formulier "Raadpleging niet-openbare archiefbescheiden - korte procedure".
juridische status
overheid
Aanvraaginstructie
Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het RHC Groninger Archieven te Groningen. U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
1. uw pasnummer,
2. uw tafelnummer,
3. het nummer van de toegang van het archief,
4. en het inventarisnummer
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Bij eerste vermelding:Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (volledig): Regionaal Historisch Centrum ‘De Groninger Archieven’, archief Kantongerecht te Winschoten, 1838-1939 of (verkort): NL-GnGRA, kantongerecht Winschoten, 1838-1939.
Zoeken naar strafzaken
De belangrijkste stukken die voorkomen in de rubriek strafzaken is de serie vonnissen en processen-verbaal van de terechtzittingen (inv. nrs. 70 - 897). De processen-verbaal zijn verslagen van de terechtzittingen van de kantonrechter in strafzaken. De rolboeken (inv. nrs. 12 - 30) geven toegang op deze serie. Via het rolnummer of de datum kan men dan het vonnis vinden.
Zoeken naar burgerlijke zaken
De belangrijkste stukken die voorkomen in de rubriek burgerlijke zaken zijn de audiëntiebladen (inv. nrs. 953 – 1128) en de verzoekschriften met bijlagen.
Een audiëntieblad bevat het verslag van de zittingen in burgerlijke zaken van de kantonrechter. In veruit de meeste gevallen bevat het ook de vonnissen. Ook zijn die soms te vinden in de serie minuten van akten en beschikkingen. De rollijsten c.q. rolboeken (inv. nrs. 930 – 951) geven toegang op de vonnissen in burgerlijke zaken.
Zoeken naar buitengerechterlijke zaken
In de serie minuten van akten (inv. nrs. 1408 – 1550) treft er zeer uiteenlopende zaken aan, zoals benoeming en beëdiging van toeziende voogden, eedsprestaties bij de aangifte voor het recht van successie, soms vonnissen in burgerlijke zaken, getuigenverklaringen, akten van bekendheid van personen, akten van openbare verkopingen, benoeming en beëdiging van deskundigen, akten van depôt van stukken en voorwerpen, processen-verbaal van verzegeling of ontzegeling van nalatenschappen, processen-verbaal van opening van codicillen en gesloten testamenten en boedelbeschrijvingen. Uit deze opsomming blijkt dat de kantonrechter hier niet altijd een beslissing neemt, maar net als een notaris toeziet op bepaalde rechtshandelingen en (mede) verricht zonder een beslissing te nemen. In het algemeen kunnen de repertoires (inv. nrs. 1318 – 1407) als toegangen op de serie minuten van akten. De registers van voogdijzaken zijn als aparte subrubriek opgenomen en behoeven geen nadere toelichting.
Bijlagen
Literatuuropgave
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het kantongerecht te Winschoten
Bewerker:
E. Schut
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2013
Omvang:
62 m standaardarchiefberging
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften
Taal van het materiaal:
Nederlands
Bijzonderheden:
Betreft herziening van eerdere versies uit 1991 en 1997
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS