Uw zoekacties: Gereformeerde Kerk van Dordrecht
x280 Gereformeerde Kerk van Dordrecht ( Regionaal Archief Dordrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

280 Gereformeerde Kerk van Dordrecht ( Regionaal Archief Dordrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Organisatie
280 Gereformeerde Kerk van Dordrecht
Inleiding
2.
Organisatie
De Gereformeerde kerken kennen drie soorten ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ouderlingen en predikanten vormen samen de smalle Kerkeraad voor de uitoefening van tucht, herderlijke zorg, lidmatenadministratie en toelating tot avondmaal en doop, met de diakenen vormen zij de brede Kerkeraad voor stoffelijke zaken, beroeping van predikanten, benoeming en kandidaatstelling van ambtsdragers. Diakenen vergaderen daarboven nog afzonderlijk als Diaconie voor de bedeling, tegenwoordig vooral maatschappelijke zorg en werelddiaconaat. Voor de uitvoering van bepaalde taken kan de Kerkeraad zich laten bijstaan door commissies, die geen deel van de Kerkeraad behoeven uit te maken. Wanneer het aantal ouderlingen en diakenen beperkt is, behoeft geen splitsing in smalle - brede Kerkeraad en Diaconie plaats te vinden. Het is opvallend dat de afgescheidenen, die klein, met vier ouderlingen en twee diakenen ongescheiden begonnen, ook later, toen de aantallen vergroot waren, als een college bleven optreden. De diakenen hadden wel de eigen specifieke taak, maar vergaderden niet afzonderlijk. Ook de stoffelijke zaken werden geheel door de Kerkeraad afgedaan, een Kerkeraad die bovendien nog van 1868 - 1894 als schoolbestuur fungeerde.
De dolerenden kenden een meer geavanceerde organisatie. Kerkeraad, Diaconie en tot 1898 lag de zorg voor stoffelijke zaken en het beheer van de goederen in handen van de Vereniging 'De kerkelijke kas', die in feite de rechtspersoon van de kerk was. Toen in 1903 de Gereformeerde kerken A en C zich verenigden, B was sinds 1896 zijn eigen weg gegaan, met een Kerkeraad, werd in grote trekken het organisatiemodel van de dolerenden gevolgd: Kerkeraad, in smal en breed verband vergaderend, Diaconie en Commissie van administratie en beheer. Vanaf 1927 vergaderden de ouderlingen, voorafgaand aan de smalle Kerke- raadsvergadering, sectiegewijs. In 1950 werd dit zodanig gewijzigd dat de smalle Kerkeraad de eerste donderdag van de maand in vier secties vergaderde, de tweede donderdag collegiaal *  . Na 1952 werden de vergaderingen van de smalle Kerkeraad beperkt ten gunste van een wat grotere zelfstandigheid van de secties, zonder dat dit grote invloed had op de totale organisatie.
Eerst in 1962 werd de structuur gewijzigd in afzonderlijke wijkraden en een Kerkeraad algemene zaken, maar die periode valt buiten het bestek van deze inventaris *  . Evangelisatie en zending, taken van de Kerkeraad, worden behartigd door afzonderlijke commissies. De Commissie van administratie en beheer draagt zorg voor de stoffelijke belangen namens de Kerkeraad: inning van vrijwillige bijdragen, beheer van onroerende goederen en financiële administratie. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld de bouw of restauratie van een kerk, de aanschaf van een orgel, kan de Kerkeraad besluiten ad hoc een speciale commissie in te stellen ter ontlasting van de werkzaamheden van de Commissie van beheer. Wel blijft deze zich intensief met die werkzaamheden bemoeien, levert doorgaans een groot deel van de leden en neemt na opheffing de taken en archief over.
3. Het archief
4. De inventarisatie
5. Aanwijzingen voor het gebruik
6. Bijlage 1 Lijst van predikanten
7. Bijlage II Lijst van scriba's
Kenmerken
Datering:
1837 - 1991
Auteur:
P.J. Horsman (1985) en M.H. Benschop (2010)
Omvang:
25,13 meter
Titel inventaris:
Gereformeerde Kerk van Dordrecht
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS