Uw zoekacties: Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer

0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer ( Collectie Overijssel locatie Deventer )

beacon
 
 
Inleiding
Het gebied van de gemeente Deventer is dat van het voormalige stadgericht Deventer. Het stadgericht was onderverdeeld in de stad (binnen de muren) en de Vrijheid van Deventer.
Zie ook de indexen en klappers in de studiezaal.
Inventaris
1. Rooms-katholieken (O.L. Vrouwe kerk (H. Maria kerk))
0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer
Inventaris
1.
Rooms-katholieken (O.L. Vrouwe kerk (H. Maria kerk))
NB:
1. Voor de Reformatie en tijdens Spaanse bezetting. 2. De hierna beschreven doop- en trouwboeken zijn gehouden door Rooms-katholieke geestelijken en lopen, behoudens enkele lacunes (zie de beschrijving hieronder), over het tijdvak dat te Deventer de Rooms-katholieke kerk Staatskerk was (voor de verovering door het Staatse leger op 20 nov. 1578), de tijd dat de Rooms-katholieke Kerk aldaar oogluikend werd toegestaan (van 20 nov. 1578 tot 10 maart 1580) en de tijd dat Deventer weer door de Spanjaarden bezet was (van 29 jan. 1587 tot 10 juni 1591). Het doopboek is aangelegd ingevolge de voorschriften van het Concilie van Trente, het trouwboek is sedert febr. 1571 eveneens ingevolgde genoemde voorschriften bijgehouden.

Kenmerken

Datering:
1542-1811
Omvang:
4,1 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Collectie Overijssel locatie Deventer zijn van toepassing.
Nadere toegangen:
indexen op studiezaal (index rood 24 alleen voor dopen)
Opmerkingen:
Oude (kerkelijke) doop-, trouw- en begraafboeken
Publicaties:
F.M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouw- en begraaf- boeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van voor de invoering van de burgerlijke stand, 's-Gravenhage, 1952, p. 34-39.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvCO, Collectie Overijssel locatie Deventer, ID 0723, Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvCO, ID 0723, inv.nr. ….