Uw zoekacties: Foto's Monumentenzorg I

1534 Foto's Monumentenzorg I ( Stadsarchief Deventer )

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
Deze foto's vormen de collectie van Monumentenzorg (ID 1534) van de gemeente Deventer.
De afbeeldingen documenteren een periode, waarin de monumentenzorg in de gemeente Deventer op verschillende manieren werd behartigd.

Voorgeschiedenis (circa 1920- circa 1965)

Deze periode bestrijkt een zeer lange tijd, waarbij het in foto's vastleggen in het begin wat aarzelend en beperkt plaatsvond, met name in de schaarse artikelen en (foto-)boekjes, die we nog uit die tijd kennen. De voorlopige lijsten uit die tijd zijn voor zover bekend niet fotografisch gedocumenteerd.

Ook na de oorlog vond na alle verwoestingen in de binnenstad weer een inventarisatie plaats, ook dit keer zonder (bekende) afbeeldingen. Het fotograferen nam pas met de inventarisatie (circa 1965), de aanwijzing en de officiële registratie van de rijksmonumenten (1968) een hogere vlucht. Uit die tijd stammen de professionele foto's door de verschillende rijksdienstfotografen van de ongeveer 500 monumenten, die de basis van het analoge archief vormen en opgeborgen waren in een stapel van vijf dubbele laden.

Afdeling Bouwkunde (circa 1965-1989)

De hoeveelheid (opgeplakte) foto's nam flink toe tijdens de restauratiegolf van de jaren zeventig en tachtig, die veelal werd gepland en begeleid door de afdeling Bouwkunde van de gemeente onder leiding van de stadsarchitect Harry Rademaker. De heren Marten Bril en Johan Beernink hielden zich binnen dat bureau met de formele, bouw- en subsidietechnische kanten van de te restaureren monumenten bezig. In die tijd maakte een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht, Wouter Hasselaar, de meeste opnamen van gebouwen en restauraties. Vooral de gemeentelijke projecten werden vastgelegd. De vele restauraties door de NV Bergkwartier werden over het algemeen slechts summier gedocumenteerd.
Monumentencommissie (jaren tachtig)

In de jaren tachtig was de monumentencommissie/-raad van de gemeente al bezig met de inventarisatie van (uiteindelijk 95) gemeentelijke monumenten, ongeveer tegelijkertijd met het monumenteninventarisatieproject van het rijk, dat in Deventer in 1987 al was aangevangen. Beide projecten leverden fotomateriaal op, met name van de monumenten van na 1850, van welke verschillende eerst zijn aangewezen als gemeentelijk monument, maar bij de selectie door Het Oversticht tot rijksmonument werden gebombardeerd. De foto's van die inventarisatieronde (niet de selectie van de uiteindelijke monumenten) zijn recent door het Oversticht overgedragen aan de gemeente.

Afdeling Monumentenzorg (1990-2007), Vakgroep monumentenzorg (2007-heden)

Dit team onder leiding van Hans Magdelijns was vanaf 1990 actief. Hans hoorde eigenlijk bij de afdeling Cultuur (1981 e.v.j.), maar hield zich in toenemende mate bezig met de beleidskant van de monumentenzorg in de stad Deventer. Medewerkers monumentenzorg werden toen Theo Smit (1990-2003), Janleo van de Laar (1990-heden,2013), Derk-Jan de Jong (1993-2005) en later Marielle Vrijkotte (2004-heden,2013). Foto's van panden en restauraties werden toen voortaan door de medewerkers (veelal met een camera van de afdeling) gemaakt, eerst op film, maar later digitaal, wat de hoeveelheid opnamen enorm deed toenemen. In 1996 wees de gemeente Deventer ongeveer 600 gemeentelijke monumenten aan. Vele gemeentelijke monumenten werden toen door de Deventer fotograaf Ab Heijink in opdracht van toenmalig archiefmedewerker Henk Nalis gefotografeerd.
Sinds 2007 is monumentenzorg geen zelfstandige afdeling meer, maar onderdeel van het team Ondernemen en Vergunningen, waarin een groot deel van de vergunningverlening door de gemeente is samengebracht. Gerda Kroeze, opvolger van Hans Magdelijns in 2004 (Hans vertrok naar Den Haag en is nu directeur van de Inspectie Monumentenzorg) is nu opgenomen in het team Ruimte en Economie en is daar werkzaam als programmadeelmanager Monumenten en Archeologie. Deelverantwoordelijk voor het programma Cultuur, is zij nu opdrachtgever aan het team OV.
Diepenveen
In 2000 volgde de aanwijzing van een beperkte reeks monumenten in de vm. gemeente Diepenveen, nauwgezet voorbereid door Annelot Haag, voormalig medewerker van Het Oversticht, die deze monumenten in opdracht van de gemeente Diepenveen inventariseerde en selecteerde. Uit die periode stammen ook nog wat afdrukken, maar een fotoserie van de uiteindelijk in 2000 door de gemeente Deventer aangewezen panden is niet aanwezig.
Bathmen

De gemeente Bathmen verliest haar zelfstandigheid in 2005 en brengt bij de herindeling slechts drie rijksmonumenten in: de kerk, de kerktoren en de molen. De inhaalslag voor de boerderijen in het landelijke gebied van Bathmen, door het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) te Utrecht, vindt plaats in 2008. Tegelijk inventariseert het adviesbureau Lantschap te Haaften de historisch–geografisch waardevolle elementen, structuren en ensembles in het landelijke gebied van geheel Deventer. Albers Adviezen te Hattem (Lucia Albers) beschrijft de zeventien landgoederen, deels eerder beschreven door Annelot Haag. Bijbehorende foto's bevinden zich in de toen geleverde rapporten.
In 2012 vindt ook een aanvulling van de monumenten in Diepenveen plaats, na een inventarisatie door de medewerkers (dorp Diepenveen) en kunsthistorici van het MAB te Utrecht.

Op dit moment worden de door de twee monumentenzorgers gemaakte foto's niet meer afgedrukt, maar digitaal gearchiveerd op een externe harde schijf. Aangezien bij uitgebreidere restauraties tegenwoordig een bouwhistorische rapportage vereist is, zijn in deze rapporten meestal opvallende verschijnselen in fotografie gedocumenteerd.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1920-heden
Omvang:
circa 4600
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Inventarisatierichtlijn:
ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven
Inventarisatiedatum:
april 2015
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1534, Foto's Monumentenzorg I, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 1534, inv.nr. ….
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS