Uw zoekacties: Retro-acta burgerlijke stand Oosterwolde, 1702-1817

2009 Retro-acta burgerlijke stand Oosterwolde, 1702-1817 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd door de overheid geen bevolkingsboekhouding bijgehouden. Voor de genealogisch onderzoeker is daarom de kerkelijke registratie van doop, huwelijk, lidmaatschap en begraven van groot belang.
Zoals in de inventaris zal blijken is het niet geheel juist te veronderstellen dat de retro-acta enkel bestaan uit kerkelijke registratie. De officiële term 'retro-acta van de burgerlijke stand' geeft aan dat het om voorstukken gaat die van belang waren bij het vanaf 1811 tot stand brengen van een burgerlijke bevolkingsadministratie.
Bij de invoering van deze burgerlijke stand moesten de kerkelijke besturen hun registraties van doop, huwelijk, lidmaatschap en begraven inleveren bij de gemeentebesturen. Dit gebeurde echter lang niet in alle gevallen. Waar dit wel gebeurde, bleven de registers ruim 100 jaar bij de gemeente berusten en na de invoering van de Archiefwet 1918 werden ze vandaar overgebracht naar de rijksarchieven in de provincie.
In het kader van de invoering van de nieuwe Archiefwet 1995, waarbij onder meer de huwelijksbijlagen over de periode 1811-1932 in eigendom zijn verkregen, werden ook de ontbrekende retro-acta van de burgerlijke stand van Oosterwolde verworven. Tot dan toe berustten deze stukken bij het rijksarchief in Arnhem.
Handleiding voor het gebruik
De hier aanwezige en beschreven originele registers zullen in de praktijk slechts zelden geraadpleegd behoeven te worden. Dit heeft zijn oorzaak in het feit dat door de inspanning van de oudheidkundige vereniging De Broeklanden en de door archiefmedewerker J. Kolkman vrijwel alle gegevens zijn getranscribeerd en geïndiceerd.
In de studiezaal zijn zowel transcripties als indices voor de onderzoeker beschikbaar.
Een waarschuwing voor de gebruiker is nog wel op zijn plaats: controleer altijd de gegevens die u heeft gevonden in de indexen.
De volgende toegangen zijn aanwezig:
Index op dopen over de periode 1702-1817 (op naam ouders en kinderen)
Index op huwelijken over de periode 1702-1796 en 1805
Index op begraven over de periode 1748-1811
Index op lidmaten over de periode 1702-1830
Transcripties zijn er van
Doopboek 1702-1817
Trouwboek 1702-1805
Begraafboek 1748-1811
Bijlage 1
Specificatie van inventarisnummer 1:
Doopboek, 1702 april 17 - 1771 dec. 22, met lijsten en aantekeningen van lidmaatschap, 1702 - 1771, met aantekeningen van huwelijken, 1702 - 1771.
N.B. Bevat tevens aantekeningen over afhoren van de diaconierekeningen, 1703 - 1754; diverse beroepingsbrieven van predikanten; formulieren voor ambtsbediening en bevestiging van ambtsdragers; plakkaten; aantekeningen van enkele overstromingen (1702, 1714, 1715 en 1717)
Tussen de aantekeningen van doop, lidmaatschap en huwelijk door treffen we de volgende stukken aan:
Afschrift van een beroepingsbrief van ds. Bernhardus Stortenbeek, 1701
Aantekeningen van een watervloed, 1702
Aantekeningen van een watervloed, 1714
Aantekeningen van een watervloed, 1715
Aantekeningen van een watervloed, 1717
Formulier voor het avondmaal, (1702)
Formulier voor de ondertrouw, (1702)
Afschrift van een beroepingsbrief van ds. Johannes van Wessel, 1716
Reglement op het beroepen van een predikant ten plattelande, 1771
Reglement voor de predikant en de koster op het bijhouden van een registers van doop, huwelijk en lidmaatschap, 1771
Plakkaat "wegens afgoeding van ouderen met derzelver onmundige kinderen", 1756
Aantekeningen van het afhoren van diaconierekeningen, 1703-1754
Formulier voor de bevestiging van diakenen, (1702)
Plakkaat inzake de heiliging van de Zondagsrust, (1689)
Afschrift van een beroepingsbrief van ds. Albertus van Eerde, 1791
Afschrift van een beroepingsbrief van ds. D.E.W. Brink, 1777

Kenmerken

Datering:
1702-1817
Inventaristitel:
Inventaris van de retro-acta van de burgerlijke stand Oosterwolde, 1702-1817
Omvang:
0,25 m
Auteur inventaris:
P. van Beek
Vestiging:
Oldebroek