Uw zoekacties: Notarissen te Nunspeet, 1812-1915

3002 Notarissen te Nunspeet, 1812-1915 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Het instituut notaris is hier te lande ingevoerd bij keizerlijk decreet van 8 november 1810. De notarissen werden hierbij gedefinieerd als openbaar ambtenaar. Voor deze datum functioneerden er in Gelderland nauwelijks notarissen, maar werd de functie uitgevoerd door de plaatselijke besturen. De schriftelijke neerslag hiervan is terug te vinden in de oud-rechterlijke archieven. De schout passeerde diverse akten, die aldaar te vinden zijn.
De standplaats voor de notaris te Nunspeet werd vanaf 1812 bemand en de standplaats Elspeet komen we alleen in 1813 en 1814 tegen.
Handleiding voor de gebruiker
Enige jaren geleden werden door de rijksarchivaris in Gelderland de notariële archieven van de standplaatsen Nunspeet en Elspeet in bewaring gegeven aan de gemeente Nunspeet. Een van de voorwaarden hierbij was wel dat de archivalia raadpleegbaar zouden zijn. Dit is middels een geregelde openstelling van het streekarchivariaat voor bezoekers gerealiseerd.
De archivalia van de notarissen C.L. Vitringa (1812-1854), E.J. Vitringa (1854-1874), J.C. van Osselen (1874-1895), D. Hoffmann (1896-1915), B. Meesters (1915), allen te Nunspeet en D.G.A. van Hasselt (1813-1814) te Elspeet worden hierna beschreven.
De totale verzameling bestaat voor het grootste deel uit minuten van akten. Enkele notarissen hebben aparte registers voor wisselprotesten aangehouden. Het betreft hier een afzonderlijke registratie van akten waarbij een wissel als betaalmiddel werd geweigerd. Een notaris maakte hiervan protocol op.
Een toegang op de chronologische serie minuten van akten is het zogenaamde repertoire. Hierin schreef de notaris alle voor hem verleden akten chronologisch in met behulp van een volgnummer. Met behulp van dit nummer is de akte eenvoudig en snel terug te vinden in de serie minuten.
Indien in het repertoire de opmerking "in brevet" staat, betekent dit dat de akte onderhands is opgemaakt en niet in afschrift in de minuten is opgenomen. Hierdoor is het verklaarbaar dat in de serie minuten nummers ontbreken; dit wordt in de inventaris niet afzonderlijk vermeld.
Notariële archieven zijn openbaar na 75 jaar.
Overigens is het zo dat een ieder vrij is en was om een eigen notaris te kiezen, zodat niet ieder in de eigen woonplaats naar de notaris ging, maar wegens omstandigheden ook wel eens elders.
Aan het einde van de inventaris is een concordans opgenomen. De hierin aangegeven nummering is die welke in gebruik was bij het rijksarchief in Gelderland en waar in sommige publikaties naar is verwezen. Met behulp van de concordans is de vertaalslag te maken naar de nieuwe nummering waaronder de stukken nu raadpleegbaar zijn.
Inventaris
1. Nunspeet
1.1. Campegius Lambertus Vitringa
notaris te Nunspeet 1812-1854
Minuten van akten, 1812-1854. 46 pakken
45 nrs. 1-178, 1853.
3002 Notarissen te Nunspeet, 1812-1915
Inventaris
1. Nunspeet
1.1. Campegius Lambertus Vitringa
notaris te Nunspeet 1812-1854

Minuten van akten, 1812-1854. 46 pakken
45
nrs. 1-178, 1853.
Nadere toegang:

Kenmerken

Datering:
1812-1915
Inventaristitel:
Inventaris van de archieven van notarissen te Nunspeet en Elspeet, 1812-1915,
Omvang:
15,5 m
Auteur inventaris:
P. van Beek
Inventarisatiedatum:
1994
Vestiging:
Nunspeet
Categorie: