Uw zoekacties: Utrechtsch studenten corps, aanvulling

826 Utrechtsch studenten corps, aanvulling ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij de verbouwing van een huis in de Willem de Zwijgerstraat te Utrecht werden onlangs onder de vloer twee groentekistjes met archivalia van het Utrechtsch Studenten Corps gevonden. Vermoedelijk zijn de stukken in de Tweede Wereldoorlog door een Corpslid dat het huis bewoonde, onder de vloer verstopt. De huidige eigenaar van het huis was zo attent de kistjes met inhoud op 12 augustus 1993 bij de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht te bezorgen. De stukken waren door vocht en schimmel aangetast en ze zijn bij de Reinigingsdienst ontsmet.
De archivalia, die de periode 1831-1944 bestrijken en die een omvang hebben van 0,60 m1, vormen een aanvulling op de reeds eerder geïnventariseerde archieven van het Utrechtsch Studenten Corps (toegang 104) en van de Corpsgezelschappen, particuliere gezelschappen en streekgezelschappen, de reünistenvereniging en de niet erkende verenigingen van het Utrechtsch Studenten Corps (toegang 108).
augustus 1993, A.B.R. du Croo de Vries
Inventaris
5. Het Utrechtsche Studenten Bond
826 Utrechtsch studenten corps, aanvulling
Inventaris
5.
Het Utrechtsche Studenten Bond
Datering:
(1884-1885)
NB:
Niet-georganiseerde studenten maakten zich boos over de Senatus Veteranorum, toen deze vereniging zich presenteerde als vertegenwoordiger van de Utrechtse studenten bij een huldiging van Paul Kruger. Een aantal studenten belegde op 15 mei 1884 een vergadering om een tegenvereniging op te richten. Op 30 mei 1884 ontstond op die manier Het Utrechtsche Studenten Bond onder de zinspreuk "suum cuique" (ieder het zijne). Aanvankelijk wilde het Corps geen enkel contact met het Bond. Maar toen in de landelijke pers artikelen over het groenwezen verschenen waarin de niet-Corpsleden werden vergeleken met de Transvalers, werd een commissie van leden o.a. uit de Senatus en het Bond gevormd om tot een vergelijk te komen. Dit leidde tot wijzigingen in de Corpswet, die uitsluitend de groentijd betroffen. Op 20 maart 1885 fuseerde het Bond met het Corps.
Organisatie: Het Utrechts Archief