Uw zoekacties: Verzameling audio-visueel materiaal van Unitas
780-2 Verzameling audio-visueel materiaal van Unitas ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1983 verscheen de Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina (en voorgangers) van de hand van J.A.C. Mathijssen. Deze inventaris vermeldt onder Bijlage C: 'Ongeveer 270 foto's ....'.
De heer Mathijssen verzocht mij destijds de inventarisatie van deze foto's ter hand te nemen. Om uiteenlopende redenen heeft het jaren geduurd vóór hier systematisch aan gewerkt kon worden. Dit had echter het grote voordeel dat het aanwezige, nogal magere fotobestand aanzienlijk kon worden uitgebreid.
In 1986 werd op een in Haarlem gehouden antiquarenbeurs een aantal USR-foto's uit de jaren twintig uit de vorige eeuw aangetroffen en aangeschaft. De Senaat van USR werd zich bewust van het historisch belang van het behoud van nog op Symposion aanwezige USR-foto's. Op de oud-leden werd een beroep gedaan foto's ten behoeve van de USR-fotoverzameling af te staan. Verscheidene oud-leden gaven hieraan gehoor.
Wie de USR-Boeken bekijkt, zal daarin veel afbeeldingen aantreffen, waarvan de originelen niet in het fotobestand aanwezig zijn. Vastgesteld moet worden dat helaas veel foto's in de loop der jaren verloren zijn gegaan. Reden temeer om de foto's die er nog wel zijn te behouden.
Na zorgvuldige bestudering van alle beschikbare foto's konden er tenslotte 2715 in het USR-fotoverzameling worden opgenomen en in deze inventaris worden beschreven.
De opzet van deze inventaris is een chronologische. Echter, het dateren van foto's is geen eenvoudige opgave. Aan de hand van Senaats-Plakboeken, Jaarboeken, het raadplegen van oud-leden en het eigen geheugen, is getracht deze opgave zo goed mogelijk te vervullen. Niettemin konden lang niet alle foto's van een datum of jaartal worden voorzien en kon dan slechts een vermoedelijke datering worden aangegeven. In het bijzonder geldt dit voor die jaren waarin geen Jaarboek verscheen (1970-1974). Het verdient derhalve aanbeveling steeds een ruime marge van jaren aan te houden, wanneer men een bepaalde gebeurtenis of foto zoekt.
Waar geen herkomst van de foto is vermeld, dient men te lezen: Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina.
Voorts zijn nog foto's aan te treffen in de Senaats-Plakboeken, die zich in het archief van de vereniging bevinden. De U.S.F. 'Knipoog' beschikt over een eigen foto- en negatievenbestand.
D. Kieboom-Jansen
Utrecht, 2002
In 2018 is de inventaris uit 2003 enigszins bewerkt.
Utrecht, 2018
Inventaris
1. Verzameling audio-visueel materiaal van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectinas, 1882-2001
1.2. Fotonegatieven
1 Fotonegatieven, 1956-2001
Negatieven 51e Diës: Diëstoneel: 'Niet in huizen, niet in straten' van Hans Joachim Haecker, ..-11-1962
780-2 Verzameling audio-visueel materiaal van Unitas
Inventaris
1. Verzameling audio-visueel materiaal van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectinas, 1882-2001
1.2. Fotonegatieven
1 Fotonegatieven, 1956-2001
Negatieven 51e Diës: Diëstoneel: 'Niet in huizen, niet in straten' van Hans Joachim Haecker, ..-11-1962
NB:
Fotograaf K.W.P. Klaassen te Kijkduin
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Lijst van oprichtingsdata van disputen en jaarclubs van Unitas over 1878-1982
2. Lijst met inventarisnummers waaruit afbeeldingen zijn gedigitaliseerd en zijn opgenomen in de Beeldbank van Het Utrechts Archief
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1882-2001
Toegangstitel:
Inventaris van de verzameling audio-visueel materiaal van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina 1882-2001
Auteur:
D. Kieboom-Jansen
Datering toegang:
2003
Datering bewerking:
2018
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
3,34 m foto's
Categorie: