Uw zoekacties: Bisschoppen van Utrecht

218-1 Bisschoppen van Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van het archief en de bewerking
Verantwoording van de nabewerking
Inventaris
1. Algemeen
1.2. Diversoria, algemene correspondentie en minuten van akten
6-7 Diversorium Friderici de Blanckenhem, verzameling afschriften van uitgegane akten, voornamelijk van bisschop Frederik van Blankenheim, en van ingekomen akten, alsmede andere administratieve stukken over de periode 1024-1452, aangelegd in de eerste helft van de 15e eeuw.
6 Diversorium Friderici de Blanckenhem i
218-1 Bisschoppen van Utrecht
Inventaris
1. Algemeen
1.2. Diversoria, algemene correspondentie en minuten van akten

6-7 Diversorium Friderici de Blanckenhem, verzameling afschriften van uitgegane akten, voornamelijk van bisschop Frederik van Blankenheim, en van ingekomen akten, alsmede andere administratieve stukken over de periode 1024-1452, aangelegd in de eerste helft van de 15e eeuw.
6
Diversorium Friderici de Blanckenhem
NB:
N.B. Uitwendige vorm: Waarschijnlijk heeft men in de 15e eeuw, wellicht vanwege de centralisatie van archivalia in Duurstede onder bisschop David van Bourgondië, de verschillende katernen bij elkaar gebracht en gebonden in een bepaalde volgorde. Deze volgorde bij inbinding is te reconstrueren aan de hand van de Romeinse cijfers in de kantlijn. Toen werd ook een inhoudsopgave vervaardigd. De akten en stukken kregen een nummer, enkele kregen hetzelfde nummer, andere kregen geen nummer. Ook de volgorde van sommige genummerde stukken klopt niet. Later (16e eeuw?) heeft men bovendien een foliering aangebracht (rechts boven). In de 19e eeuw werd aan het toenmalige diversorium van 235 folio’s een aantal losse bladen toegevoegd, gekocht op een veiling in 1868 (samen met 34 losse bladen die werden toegevoegd aan andere registers, waaruit zij blijkbaar afkomstig waren). Muller Fz. noemde de losse bladen ‘fragmenten van het tweede diversorium van bisschop Frederik van Blankenheim’ en maakte zo ten onrechte een verschil tussen een eerste en een tweede diversorium. Volgens hem is het tweede diversorium, waarvan dus slechts fragmenten voorhanden zouden zijn, een doorlopende reeks minuten. Dat is niet het geval. Het betreft eerder afschriften. Het zogenaamde ‘eerste diversorium’ gaat van f. 1 tot 243v. De toegevoegde bladen (het zogenaamde ‘tweede diversorium’) gaan van f. 244 tot 275v.
N.B. Uitwendige vorm: Sommige Romeinse cijfers zijn niet in de goede volgorde geplaatst. Desondanks gaat de nummering rechtsboven meestal door. Sommige folio’s hebben geen Romeins cijfer, maar zijn wel opgenomen in de inhoudsopgave, andere zijn daarin niet opgenomen.
N.B. Uitwendige vorm: Het gedeelte van f. 132-151v en 152-153v is in perkament en betreft de goederenlijst van de graaf van Dahl en akten (van met name bisschop Jan van Diest), 1263-1355.
Omvang:
1 band

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlagen
1. Concordantie op Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht door S. Muller Fz. (Utrecht 1906)
Erfgoedstuk
2. Regesten
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1025-1580
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Bisschoppen van Utrecht (723) 1025-1580
Auteur:
C. Dekker† en S.L.J. Maarschalkerweerd-Dechamps
Datering toegang:
2007
Datering bewerking:
2017
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
973 charters; 7,78 m zuurvrije dozen
Rubrieken: