Uw zoekacties: Christelijke oranje vereniging 'Vorstenhuis en Vaderland' te Utrecht

805-6 Christelijke oranje vereniging 'Vorstenhuis en Vaderland' te Utrecht ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
"Er bestaat eene Christelijke Oranje-Vereeniging, genaamd 'Vorstenhuis en Vaderland'. Zij is gevestigd in Utrecht en heeft ten doel:
a.bij jongeren zoowel als ouderen de liefde tot het Oranjehuis aan te kweeken en te bevorderen;
b.bij jong en oud ontspanning en ontwikkeling te brengen.
Haar grondslag is Gods woord." Aldus de statuten van deze vereniging (inv.nr. 11).
Zij werd in maart 1923 opgericht en had in 1926 een honderdtal leden. Dat aantal groeide langzaam tot bijna het dubbele aan het eind van de jaren dertig. Men hield zich onder andere bezig met het organiseren van optochten en poppenkastvoorstellingen voor de kinderen op koninklijke hoogtijdagen, en van kerkelijke dank- en herdenkingsdiensten voor de ouderen. Tevens gaf men maandelijks "Vorstenhuis en Vaderland" uit, een blaadje met verenigingsmededelingen en artikelen over de leden van het huis Oranje-Nassau.
Vanzelfsprekend kon het werk gedurende de bezetting geen doorgang vinden. De "Commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen" eiste juni 1941 archief, vaandel en kas op. Een enkel kasboekje werd ingeleverd, alsmede een oud vaandel, terwijl men door het boeken van gefingeerde posten de kas grotendeels in afwachting van betere tijden wist te behouden.
Direct na de oorlog was er van een heel snelle stijging van het ledental sprake: de vereniging begon in 1945 met 106 leden en had er tien jaar later 505.
Eind jaren vijftig verminderde de aanwas van nieuwe, jonge leden. Enige jaren later hield die geheel op. De vergrijzing-en dus de gestage afbrokkeling-van het ledenbestand zette in.
Toen in 1981 bleek dat het onmogelijk geworden was de bestuursleden die vanwege hun ouderdom wensten af te treden te vervangen, besloot men de vereniging per 1 februari 1982 op te heffen.
Op 13 oktober 1982 schonk C. van Veen, oud-voorzitter, het archief aan de Gemeentelijke Archiefdienst. Financiële stukken werden niet aangetroffen en de correspondentie is duidelijk niet volledig, maar de bestuursnotulen en de jaarverslagen zijn, met uitzondering van de periode 1936-1951, vanaf 1928 vrijwel volledig aanwezig. Er is niets vernietigd en het archief heeft een omvang van 0,25 m1.
november 1990, G. Boer
Kenmerken
Datering:
1923-1982
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Christelijke oranje vereniging 'Vorstenhuis en Vaderland' 1923-1982
Auteur:
G. Boer
Datering toegang:
1990
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
0,21 m zuurvrije dozen
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS