Uw zoekacties: Fundaties te Utrecht na 1813
x848 Fundaties te Utrecht na 1813 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

848 Fundaties te Utrecht na 1813 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis
Archieven en inventarisatie
848 Fundaties te Utrecht na 1813
Inleiding
Archieven en inventarisatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
De eerste afdeling van de bij het Stadsarchief bewaarde archieven (Bewaarde Archieven I, afgekort BA I) bevat archieven van de gilden, de broederschappen, de godshuizen en fundaties en de kloosters. In de in 1913 verschenen inventaris (toegang 708) zijn in de rubriek Godshuizen en fundaties de stukken beschreven van het Heilige Geesthuis, de Eleemosynae van Oudmunster, het Melatenhuis, het St. Margaretenhof, het Collegium Willebrordi, de fundatie van Thomas van Nykercken, de fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell, de fundatie van Mr. Evert van de Poll, de fundatie van Jhr. J. Ruysch Az. en de fundatie van Maria van Pallaes. Aan deze rubriek werden later beschrijvingen toegevoegd van aanvullingen op de archieven van fundaties uit de negentiende en de twintigste eeuw. Daarnaast kwamen in 1989 en 1990 bij de voormalige Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht afzonderlijke inventarissen tot stand van aanvullingen op de volgende archieven:
- fundatie van de Eleeymosynae van Oudm unster, 1849-1965 (inventaris door A. Pietersma, toegang 798-11), omvang 0,25 m.
- fundatie van Maria van Pallaes, 1853-1958 (inventaris door A. Pietersma, toegang 798-10), omvang 0,15 m.
- Margaretenhof, 1721-1965 (inventaris door G.J. Röhner, toegang 805-4), omvang 0,25 m.
Bovendien was er een ongeïnventariseerde aanvulling (0,12 m) op het archief van de fundatie van Huybert Edmontsz. van Buchell van 1937-1978. Het is niet bekend wanneer deze aanvullingen zijn overgedragen.
Tijdens de inventarisatie van de archieven van het gemeentebestuur van Utrecht na 1813 werden ook daarin stukken van fundaties aangetroffen (vervallen toegang van Stadsarchief V). In eerste instantie is toen besloten de stukken van fundaties van na 1813 uit BA I te halen en in de archieven van het gemeentebestuur op te nemen. Bij nader inzien bleek het echter wenselijker om een afzonderlijke inventaris van de archieven van fundaties van na 1813 samen te stellen, waarin ook de verschillende aanvullingen die al apart geïnventariseerd waren en de ongeïnventariseerde aanvulling verwerkt konden worden. De stukken van het gemeentebestuur betreffende fundaties bleven uiteraard wel in de archieven van het gemeentebestuur.
De archieven van fundaties zijn nu dus op twee plaatsen beschreven: vóór 1814 in de inventaris van BA I (toegang 708-3 t/m 708-12) en na 1813 in deze inventaris. In de concordanties achterin deze inventaris is aangegeven waar de oorspronkelijke inventarisnummers nu terug te vinden zijn. Enkele stukken uit de aanvulling op het archief van het Margaretenhof van vóór 1814 (oorspronkelijk inv.nrs. 14-16) zijn overgeheveld naar BA I. Uiteraard was het niet mogelijk de cesuur van 1813 strikt aan te houden. Als pakken of delen vóór 1814 begonnen en tot (soms ver) na 1813 doorliepen, zijn ze in BA I gelaten. Van het Melatenhuis en de fundatie van Jhr. J. Ruysch Az. zijn geen stukken van na 1813 aanwezig; deze fundaties komen dus in de nieuwe inventaris niet voor. Het beheer van het Collegium Willebrordi werd in 1827 opgedragen aan de curatoren van het Stedelijk Gymnasium. Daarom is besloten de stukken tot 1827 in BA I te laten en de stukken vanaf 1827 op te nemen in het archief van de curatoren (toegang 719).
Er zijn ook archieven van fundaties ongemoeid gelaten, omdat ze niet in BA I opgenomen zijn geweest:
- Stevensfundatie, 1858-1947 (toegang 450)
- fundaties Van Drielenburg en Schoormond, (1418) 1618-1904 (toegang 723)
- fundatie van Adriaan Beyer Hendriksz. en Alijdt Jansdr. de Bruyn, 1434-1929 (1951) (toegang 755)
- Tullingh's Stichting, (1899) 1936-1960 (toegang 765)
- kamer van het voormalig gerecht van Hogelanden, 1814-1960 (toegang 766)
- fundatie vrijvrouwe van Renswoude, 1754-1910 (toegang 771), met ongeïnventariseerde aanvulling, 1850-1933
- fundatie Pelt, 1407-1937 (toegang 812-2)
Uit de archieven zijn duplicaat-rekeningen en bijlagen bij de rekeningen van na 1850 vernietigd. De uiteindelijke omvang bedraagt 4 strekkende meter.
Literatuur
Kenmerken
Datering:
(1795) 1814-1978
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van fundaties te Utrecht na 1813 (1795) 1814-1978
Auteur:
J.N. van der Meulen
Datering toegang:
2006
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Het archiefblok bevat archiefbescheiden met verschillende rechtstitels
Omvang:
3,67 zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS