Uw zoekacties: Nederlandse Hervormde gemeente Zuilen

749 Nederlandse Hervormde gemeente Zuilen ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Voorwoord
Gemeente en predikanten
Kerkelijke indeling
Kerkgebouw
Archief-inventarisatie
Literatuur
Lijst van predikanten, voorlezers en schoolmeesters
Addendum
Inventaris
4. Gedeponeerde archieven
4.1. Het zieken- en begrafenisfonds
4.1.1. Inleiding
749 Nederlandse Hervormde gemeente Zuilen
Inventaris
4. Gedeponeerde archieven
4.1. Het zieken- en begrafenisfonds
4.1.1.
Inleiding
Organisatie: Het Utrechts Archief
In juli 1826 werd er in de hervormde gem. een fonds, genaamd "Bus tot onderlinge ondersteuning in ziekten voor de Gemeente Zuylen" opgericht. Als doel werd gesteld: steun verlenen aan werklieden wanneer hun verdiensten door ziekte mochten ophouden. Tot het fonds kon men toetreden als gewoon of als buitengewoon lid. Was het laatste het geval, dan droeg men jaarlijks een somme gelds bij, hoewel men in geval van ziekte geen steun uit de "Bus" kon trekken.
Wél gesteund werden de gewone leden: "Alle ingezetenen van Zuilen, tussen de 15 en 50 jaar oud, gezond en in staat hun werk te verrichten, zoowel Protestanten als Roomschen, zoowel Mans- als Vrouwspersonen", (art. 5, huis. reglement). Het bestuur bestond uit vier commissarissen en twee busmeesters.
De commissarissen werden gekozen uit de buitengewone leden. Jaarlijks trad één van hen af doch waren direkt herkiesbaar.
Door deze commissarissen werden twee busmeesters benoemd, die ieder twee jaar hadden te dienen. Ook hadden zij tot taak de boeken en de kas van de busmeesters na te zien, bij welke gelegenheid de busmeesters verantwoording moesten afleggen. Aan dit ziekenfonds waren geneeskundigen verbonden, die door haar betaald werden. In 1924 is door het bestuur tot liquidatie besloten omdat het doel van het fonds beter nagestreefd zou kunnen worden indien er door de gemeente, met steun van haar fondsen, een diakonesverpleegster kon worden aangesteld *  .
De werkzaamheden zijn overgenomen door een nieuw gevormde "commissie voor diaconessenwerk". Gevolg hiervan is geweest dat het archief en de bezittingen van het ziekenfonds onder deze commissie zijn komen te berusten. Opdat de commissie voor diaconessenwerk meer taken zou kunnen vervullen, o.a. de wijkverpleging, is haar in 1926 d.m.v. inschrijving op de lijst, bedoeld in art. 3 der armenwet, rechtspersoonlijkheid verleend. * 

Het archief bevond zich bij de overdracht, in tegenstelling tot de archieven der kerkeraad, diaconie en kerkvoogdij, waarvan de stukken onderling vermend waren, in z'n geheel in een 19e eeuwse metalen trommel met het opschrift "Zieken en Begravenis Fonds".

Kenmerken

Datering:
1652-1970
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Hervormde gemeente Zuilen 1652-1970
Auteur:
F. Schoonheim
Datering toegang:
1975
Datering bewerking:
2023
Openbaarheid:
Op inv.nrs. 62, 64, 244, 245 en 249 is met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een openbaarheidsbeperking van 75 jaar van toepassing en op inv.nrs. 53, 54 en 241-243 een openbaarheidsbeperking van 110 jaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
7,12 m
Thema trefwoorden: