Uw zoekacties: Generale deputaten voor de zending
x73 Generale deputaten voor de zending ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

73 Generale deputaten voor de zending ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis en organisatie
Archief
73 Generale deputaten voor de zending
Inleiding
Archief
Organisatie: Het Utrechts Archief
Het archief van de NGZV moet op een bepaald moment zijn toegevoegd aan "het zendingsarchief". Wanneer dat is gebeurd, kon niet worden achterhaald. In het "register" uit 1900 *  worden geen NGZV-stukken vermeld. Mogelijk is een gedeelte ontvangen van een dochter van ds. F. Lion Cachet *  en is het archief later nog aangevuld door NGZV- secretarissen *  . Echter de correspondentie van na 1896 ontbreekt nagenoeg, terwijl de notulen van na 1896 geheel ontbreken, hoewel het zendingsblad het bestaan ervan nadien bevestigt *  .
De archieven van de Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk en van Generale Deputaten voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen werden tot 1896 bewaard op de Theologische School in Kampen. Daar zendingsdirector ds. J.H. Donner echter was belast met de correspondentie met zendelingen, zal ook hij archief hebben gevormd en beheerd. Hij krijgt in 1896 de opdracht het "zendingsarchief te registreeren" *  . Daartoe wordt het archief naar Leiden overgebracht. Het geregistreerde archief wordt na het afscheid van Donner op last van de Generale Synode van Groningen (1899) teruggehaald naar Kampen, "om daarvan een nuttig gebruik te kunnen maken" *  .
De Synode van Arnhem (1902) draagt aan deputaten "de zorg op voor het toezicht en beheer van de zendingsbibliotheken, de zendingsarchieven en het zendingsmuseum". Op de valreep wijst de Synode, evenals voor de synodale archieven der Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk van Amsterdam aan als archiefbewarende kerk *  . In 1905 rapporteren deputaten dat overbrenging naar het lokaal Kerkstraat 109 heeft plaatsgevonden. In dit lokaal brak in 1911 brand uit, waarom in 1913 de synodale archieven naar een kluis in het souterrain van de Keizersgrachtkerk werden overgebracht. Vanwege vochtigheidsproblemen besloot men in 1927 deze archieven in de kluis van de Nassaukerk te bergen. In hoeverre de zendingsarchieven meeverhuisden, valt moeilijk te achterhalen. Deputaten rapporteren in 1930, dat haar archiefstukken "ten deele zijn opgenomen in het Algemeen Kerkelijk Archief". Een klein deel bevindt zich dan echter nog in "een der kasten van de kerkekamer Kerkestraat 109". Verder berustte "een aanmerkelijk deel" bij de scriba, ds. W. Breukelaar (1865-1940). Deputaten stellen in dit rapport voor dat alles wat tot het archief van de zending kan worden gerekend, bijeengebracht wordt en behoorlijk geregistreerd.
Mede hierom werd in 1930 in Den Haag het Zendingsbureau geopend *  . Directeur en archivaris werd dr. Th. Ruys (1890-1853), die eerst van ds. Breukelaar archief ontving en dit catalogiseerde. De familie Wilhelm uit Utrecht schonk het Zendingscentrum voorts een belangrijke collectie dagboeken en brieven van zendeling J. Wilhelm *  . Als in 1936 ook de synodale archieven naar Den Haag verhuizen, worden de daarin aanwezige zendingsbescheiden teruggebracht naar het zendingsarchief, waarvan in 1939 wordt gemeld dat het geheel is geïnventariseerd *  .
In 1946 wordt aan de Wilhelminalaan 3 in Baarn een nieuw Zendingscentrum geopend, waar het archief wordt geborgen in de brandvrije kluis. Directeur ds. B. Richters (1910-1967) wordt nu archivaris. Hij vraagt advies van de landelijke archivaris van de Gereformeerde kerken ds. H. Hoekstra (1902-1968), maar deze mist de tijd voor bewerking. Ds. M. Schenkeveld (1908-1988) voorziet de archieven van plaatsingslijsten. Deze waren echter van weinig nut bij de inventarisatie. De mededelingen in de deputatenrapporten hebben sindsdien vooral betrekking op na 1946 ontstaan archief, en vallen dus buiten het kader van deze inventarisatie. In 1975 verhuisde het Zendingscentrum naar het Dienstencentrum in Leusden, waar de archieven werden geplaatst in de centrale archiefruimte. Na de inventarisatie werden de archieven overgebracht naar het Rijksarchief in Utrecht. De archieven hebben een omvang van in totaal ca. 9 meter.
Bewerkingsgeschiedenis
Bijlagen
1. Lijst van leden van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging
N.B. De vergaderingen werden dikwijls bezocht door adviserende leden, leden van het bestuur van de afdeling Amsterdam en door de NGZV-agenten in het land.
2. Lijst van leden van de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk, 1861-1892
3. Lijst van professoren van de Theologische School te Kampen
4. Lijst van Deputaten voor de zending onder Heidenen en Mohammedanen
N.B. Uit Jaarboeken ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1892-1943.
5. Lijst van quaestores missionis
6. Lijst van zendende kerken en hun zendingsterreinen
N.B. Solo = Soerakarta
Lijst van zendingsarbeiders in dienst van de ngzv, de zendingscommissie der christelijke gereformeerde kerk en generale deputaten voor de zending onder heidenen en mohammedanen (1861-1946)
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1859-1946
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de generale deputaten voor de zending onder de heidenen en mohammedanen van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1859-1946
Auteur:
F. Rozemond
Datering toegang:
1989
Datering bewerking:
2012
Openbaarheid:
Inv.nr. 741 is na 50 jaar openbaar
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
9,68 m oude verpakking
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS