Uw zoekacties: Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
x1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Korte schets van de geschiedenis van de gemeente
Verdeling bedrijfstakken in 1988
Geschiedenis van de archieven
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor het gebruik
1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
Inleiding
Aanwijzingen voor het gebruik
Organisatie: Het Utrechts Archief
Deze inventarissen vallen in hoofdzaak uiteen in twee gedeelten: de 'stukken van algemene aard' en de 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. Onder de stukken van algemene aard vallen de archiefbescheiden die op meer dan één van de afzonderlijke onderwerpen betrekking hebben. In hoofdzaak gaat het daarbij om notulen van het gemeentebestuur en algemene verslagen en statistieken.
De 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' volgen in hun indeling hoofdzakelijk de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, uitgave 1979. Dit is tevens de indeling die bij start van de inventarisatiewerkzaamheden in het archief werden aangetroffen. De bijbehorende codegetallen zijn echter niet meer opgenomen, aangezien zij voor de meeste gebruikers van het archief na de overbrenging van weinig waarde zijn. Het gehanteerde archiefschema blijkt uit de inhoudsopgave van deze inventaris. Waar stukken of dossiers bij de overbrenging van het archief, waarbij het openbaar wordt in de zin van de Archiefwet 1995, in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of anderszins nog niet openbaar kunnen zijn is dit aangegeven in de N.B. bij de betreffende beschrijving. Tevens wordt daar aangegeven tot welk jaar deze beperking van de openbaarheid geldt, uitgaande van de situatie op 1 januari. Voor inlichtingen over het gebruik van archiefstukken waarvan de openbaarheid is beperkt kunt u zich wenden tot de studiezaalmedewerker van het gemeentearchief.
Een enkele keer staat onder de omschrijving de opmerking 'plaatsingsnummer', met een volgnummer. Dit heeft betrekking op stukken, die in verband met hun formaat niet in de normale archiefdozen passen. Zij zijn, horizontaal geborgen, geplaatst achter de reeks archiefdozen. Het verdient aanbeveling bij het aanvragen van stukken naast het inventarisnummer ook het plaatsingsnummer te vermelden.
De indices op persoonsnamen en op zaken verwijzen naar het inventarisnummer. Zij zijn ook beperkt tot de eigenlijke inventarissen. De inleiding, naamlijsten en dergelijke zijn niet geïndiceerd.
Men dient bij het raadplegen van deze inventaris rekening ermee te houden dat de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters niet zijn opgenomen, evenmin als diverse afzonderlijk gevormde series van bijvoorbeeld bouwvergunningen, hinderwetvergunningen, aan- en verkopen van onroerend goed e.d.
Literatuur
Inventaris
Bijlagen
Raadsleden 1971-1990
N.B. Het aantal raadsleden bedroeg 15 in 1971. In verband met de groei van het aantal inwoners werd het aantal verhoogd tot 17 in 1974, 21 in 1978 en 29 in 1982. Raadsleden die ook na 1990 zitting hadden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
Wethouders 1971-1990
N.B. Wethouders die ook na 1990 hun ambt vervulden zijn gemarkeerd met een asterisk(*).
Index op personen
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Index op zaken
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1971-1990
Toegangstitel:
Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Nieuwegein (1961) 1971-1990 (1999) en enkele gedeponeerde archieven
Auteur:
Doxis, P.G.J. Huismans en J.Ph.S. Lemmink
Datering toegang:
1999
Datering bewerking:
2011
Openbaarheid:
Om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn bepaalde stukken betreffende nog levende personen niet openbaar, voor zover het jongste stuk jonger is dan 100 jaar. Enkele dossiers inzake de DOC-pijpleiding (ook wel NATO-pijpleiding) zijn verzoek van de gemeentearchivaris uit overwegingen van landsbelang beperkt openbaar


Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 40)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Vreeswijk
Nieuwegein
Omvang:
215,69 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS