Uw zoekacties: Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
x1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Korte schets van de geschiedenis van de gemeente
Verdeling bedrijfstakken in 1988
1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
Inleiding
Verdeling bedrijfstakken in 1988
Organisatie: Het Utrechts Archief
Land en tuinbouw: 5, 3%
Delfstofwinning: 0, 1%
Industrie: 6, 0%
Openbare nutsbedrijven: 0, 1%
Bouwnijverheid en installatiebedrijven: 5, 3%
Handel, horeca, reparatiebedrijven: 39, 1%
Transport, opslag en communicatie: 3, 9%
Zakelijke dienstverlening en bank- en verzekeringswezen: 18, 6%
Overige dienstverlening: 21, 7%
Totaal aantal vestigingen: 1730
bron: Statistische berichten 1989. * 
In de agrarische gebieden in de gemeente en de buurgemeenten vonden vanaf het midden van de jaren 70 twee ruilverkavelingsprojecten plaats, namelijk in het gebied Schalkwijk en in de Lopikerwaard. * 
Nadat de gemeenteraad in 1978 besloot tot aanleg van stadsverwarming in een aantal wijken ontstond een langdurig juridisch geschil met het Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN). Het bedrijf claimde hierdoor schade te leiden, aangezien in de stadsverwarmingsgebieden geen huisaansluitmgen voor gas zouden worden aangelegd. Uiteindelijk werd in 1990 een schikking in de zaak getroffen. * 
De zorg voor de openbare orde en veiligheid lag bij de start van de gemeente in handen van de Rijkspolitie. Een gemeente met meer dan 25.000 inwoners kon bij de rijksoverheid een verzoek indienen de rijkspolitie te vervangen door een gemeentelijk politiekorps. Deze overgang vond in Nieuwegein officieel plaats op 1 oktober 1977. * 
Voor de gezondheidszorg werden in diverse wijken voorzieningen getroffen. Onder meer aan de Mondriaanlaan en in Fokkesteeg werden wijkgezondheidscentra gevestigd. Voor het zieken- en gewondenvervoer en voor de basisgezondheidszorg nam de gemeente deel aan gemeenschappelijke regelingen in de regio. *  In 1983 werd het St. Antonius-ziekenhuis geopend. Het ziekenhuis was voorheen gevestigd te Utrecht, maar had voor zijn nieuwbouw in Nieuwegein verkozen. * 
Met de toename van de bevolking groeide uiteraard ook de bevolking van de scholen. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het kleuter- en lager en later het basisonderwijs weer.
Aantallen leerlingen in kleuter-, lager en basisonderwijs 1971 2155 1975 3679 1980 6252 1985 7013 1988 7041 bron: statistische berichten 1989. * 
Voor het kleuter- en lager onderwijs bestonden in Jutphaas en Vreeswijk in juli 1971 in totaal 22 reguliere scholen. Speciaal voor schipperskinderen kende Vreeswijk de Prins Hendrikschool. Steeds meer scholen werden geopend. In 1980 waren er 32 scholen voor kleuteronderwijs, waarvan 10 openbare, 11 rooms-katholieke, 10 protestants-christelijke en - in dat jaar gesticht - de algemeen bijzondere Montessorischool. Voor het lager onderwijs waren de getallen identiek. In het kader van de invoering van de Wet op het Basisonderwijs werden de kleuter- en lagere scholen in 1985 samengevoegd tot basisscholen. In 1988 kende men 37 basisscholen, waarvan 11 openbaar, 12 rooms-katholiek, 13 protestants-christelijk en één algemeen bijzonder In 1980 was er één school voor Speciaal onderwijs. In 1981 en 1985 kwamen er twee bij. * 
Jutphaas kende vanaf 1971 de Prins Bernhard-school voor MAVO. In 1974 ging de LEAO De Doorslag van start, in 1975 de streekschool Gildevaart en het Calscollege voor MAVO, HAVO en VWO. * 
De openbare scholengemeenschap Randdijk begon in 1976 als MAVO-school. In 1980 werd deze uitgebreid tot een scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO. Omdat het scholenplan voor Nieuwegein en omstreken uitging van twee openbare MAVO-scholen, besloot men in 1982 tot afsplitsing van een gedeelte van de MAVO-afdeling. Deze afsplitsing werd per 1 augustus 1983 gevoegd bij de sinds 1982 bestaande Lbo-school De Bundel. * 
Met ingang van het schooljaar 1979/1980 werd ook het Oosterlichtcollege voor MAVO, HAVO en VWO te Nieuwegein gevestigd, na een verplaatsing uit Utrecht. De school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De Linie opende in 1986 haar deuren. * 
Op cultureel gebied kende Nieuwegein in deze periode onder meer de stichting Openbare Bibliotheek. De Historische Kring Nieuwegein dateert van 1978. De stichting Oudheidkamer Vreeswijk werd in het leven geroepen op 19 januari 1990. Het hoofdgebouw van de voormalige boerderij Geinoord 12 doet sinds het najaar 1989 dienst als museum. Vanaf begin jaren 70 werd reeds gesproken over de oprichting van een gemeentelijke muziekschool. Deze ging in 1978 van start. In 1985 opende Muzisch Centrum De Kom zijn deuren. *  Uiteraard bestonden er daarnaast nog diverse verenigingen en stichtingen op het cultureel gebied.
In de verschillende wijken werden sport- en recreatieaccommodaties ingericht. Het in 1961 geopende openluchtzwembad Watergein werd gesloten in 1989. Verder kende men twee instructiebaden, namelijk De Schoolslag (geopend in 1969, gesloten in 1981) en De Pinguïn (geopend in 1972). In 1981 werd het Combibad in het sport- en recreatiecomplex Merwestein geopend. Vanaf 1982 werden de sportaccommodaties beheerd door de commissie voor het beheer en de exploitatie van gemeentelijke sportaccomodaties. Dit was een taakuitbreiding van de commissie ex art. 62, 2e lid, van de Gemeentewet, voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden. De commissie werd per 1 maart 1989 opgeheven. *  Diverse recreatieve en toeristische voorzieningen werden ook door middel van samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen gerealiseerd.
Bestuur en organisatie
Geschiedenis van de archieven
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor het gebruik
Literatuur
Inventaris
Bijlagen
Raadsleden 1971-1990
N.B. Het aantal raadsleden bedroeg 15 in 1971. In verband met de groei van het aantal inwoners werd het aantal verhoogd tot 17 in 1974, 21 in 1978 en 29 in 1982. Raadsleden die ook na 1990 zitting hadden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
Wethouders 1971-1990
N.B. Wethouders die ook na 1990 hun ambt vervulden zijn gemarkeerd met een asterisk(*).
Index op personen
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Index op zaken
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1971-1990
Toegangstitel:
Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Nieuwegein (1961) 1971-1990 (1999) en enkele gedeponeerde archieven
Auteur:
Doxis, P.G.J. Huismans en J.Ph.S. Lemmink
Datering toegang:
1999
Datering bewerking:
2011
Openbaarheid:
Om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn bepaalde stukken betreffende nog levende personen niet openbaar, voor zover het jongste stuk jonger is dan 100 jaar. Enkele dossiers inzake de DOC-pijpleiding (ook wel NATO-pijpleiding) zijn verzoek van de gemeentearchivaris uit overwegingen van landsbelang beperkt openbaar


Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 40)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Vreeswijk
Nieuwegein
Omvang:
215,69 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS