Uw zoekacties: Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
x1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Korte schets van de geschiedenis van de gemeente
Ontstaan en ontwikkeling
1651 Gemeente Nieuwegein, secretarie 1971-1990
Inleiding
Korte schets van de geschiedenis van de gemeente
Ontstaan en ontwikkeling
Organisatie: Het Utrechts Archief
De gemeente Nieuwegein ontstond op 1 juli 1971 door de samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk. De opheffing van de beide gemeenten en de vorming van de gemeente Nieuwegein werd geregeld in de Wet van 15 maart 1971 (Staatsblad 144). De grens van de nieuwe gemeente met de gemeente Utrecht werd per 1 januari 1973 gewijzigd. Doel van de correctie was onder meer in verband met het politietoezicht de Rijksweg 12 geheel op het grondgebied van de gemeente Utrecht te brengen. Nieuwegein stond ± 83 hectare grond tussen deze rijksweg, het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal af. *  Per 1 januari 1989 vond nogmaals een wijziging van de grenzen plaats met de gemeenten lJsselstein, Linschoten, Utrecht en Vleuten-De Meern. Dit gebeurde in het kader van een gemeentelijke herindeling in het westen van de provincie Utrecht. *  Een grenscorrectie met de gemeente Houten in verband met de gemeentelijke herindeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht werd voorbereid, maar niet meer in de hier beschreven periode vastgesteld. * 
Bij Koninklijk Besluit van 4 maart 1972, no. 31 werd Nieuwegein een nieuw gemeentewapen toegekend. * 
In het kader van het ruimtelijke beleid van de rijksoverheid met betrekking tot de Randstad werd een aantal gemeenten tot groeikern aangewezen. Doel van deze groeikernen en groeisteden was de opvang van de bevolkingsaanwas van de grote steden in het gebied en het behoud van het zogenaamde 'groene hart' in de Randstad. Nieuwegein moest in dit kader vooral de opvang vormen van de bevolkingsgroei van de stad Utrecht. De bevolkingsgroei en de groei van het aantal woningen van de gemeente Nieuwegein was aanvankelijk dan ook spectaculair. In 1983 kwam hierin een kentering *  . De ontwikkeling is weergegeven in de onderstaande tabellen.
Bevolkingsaantallen Nieuwegein * 
01-07-1971: 13.322
31-12-1974: 20.271
31-12-1979: 37.119
31-12-1984: 54.725
31-12-1988: 58.331
Aantallen Woningen Nieuwegein * 
01-01-1972: 3.743
01-01-1975: 6.022
01-01-1980: 12.057
01-01-1985: 19.452
01-01-1989: 21.404
In hoog tempo werden bestemmingsplannen opgesteld en in ontwikkeling gebracht. Met de ontwikkeling van een structuurplan voor de nieuwe gemeente was al in 1965 begonnen door de gemeentebesturen van Vreeswijk en Jutphaas. In de jaarlijks uitgebrachte Statistische Berichten heette het: "In de periode 1979-1981 is het dominerende agrarische grondgebruik teruggebracht van 55% naar 49% (...), ten gunste van de gronden met woonbestemming (per 1-1-1981 ca. 14%)". De gemeente ontwikkelde van een overwegend landelijk karakter tot een stad. Tussen de beide oude kernen Jutphaas en Vreeswijk in werd, naast een aantal woonwijken, een nieuw stadscentrum ontwikkeld. Het overdekte winkelcentrum Cityplaza werd op 25 september 1985 officieel geopend. * 
Reeds voor de start van de gemeente werd begonnen met de planning en aanleg van een hoofdinfrastructuur voor verkeer en vervoer. Binnen de gemeente werden - deels provinciale - wegen aangelegd, bruggen en andere kunstwerken gebouwd, die een goede bereikbaarheid van alle delen moesten bewerkstelligen. Zowel aan de oost- als aan de westzijde van de gemeente werden door de Staat de rijkswegen A2 en A27 aangelegd of verbeterd. Het openbaar vervoer bestond uit autobussen van de streekvervoermaatschappij en, vanaf december 1983, de sneltramverbindingen met Utrecht en IJsselstein. In het Stadscentrum kwamen beide vormen bij elkaar in een busstation en een tramhalte bij de Cityplaza. Opname van Nieuwegein in het landelijke spoorwegnet bleek niet mogelijk. * 
Vanaf 1972 werd gewerkt aan de aanleg van een centraal antennesysteem in de gemeente.
In de periode 1971-1974 was de werkgelegenheid in de gemeente als volgt verdeeld: landbouw 9 %, nijverheid 43 % en diensten 48%. Omdat de groeistad een slaapstadkarakter dreigde te krijgen, waar alleen gewoond werd maar weinig bedrijvigheid plaatsvond, voerde het gemeentebestuur een actief wervingsbeleid voor industrie, nijverheid en vooral dienstverlenende bedrijven. *  Niettemin bleef het aandeel van de forensen groot. In 1982 woonde slechts 42 % van de in Nieuwegein werkzame personen gemeente. Van de in Nieuwegein wonende personen werkte slechts 21 % in Nieuwegein. * 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid is weergegeven in de onderstaande tabel. De nadruk ligt duidelijk op het terrein van handel en vooral dienstverlening.
landbouw
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: niet opgenomen
Beroepsbevolking 1985 in %: 1
Beroepsbevolking 1989 in %: 2
industrie
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 13, 1
Beroepsbevolking 1985 in %: 8
Beroepsbevolking 1989 in %: 13
bouwnijverheid
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 4, 6
Beroepsbevolking 1985 in %: 7
Beroepsbevolking 1989 in %: 7
handel, horeca, reparatiebedrijven
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 16, 3
Beroepsbevolking 1985 in %: 18
Beroepsbevolking 1989 in %: 19
transport, opslag, communicatie
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 11, 6
Beroepsbevolking 1985 in %: 10
Beroepsbevolking 1989 in %: 11
banken, verzekering, zakelijke dienstverlening
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 11, 4
Beroepsbevolking 1985 in %: 14
Beroepsbevolking 1989 in %: 10
overige dienstverlening
Beroepsbevolking 1980 (excl. landbouw) in %: 42, 9
Beroepsbevolking 1985 in %: 42
Beroepsbevolking 1989 in %: 38
bron: Statistische berichten 1981, 1985, 1989. * 
Ook in procentuele aantallen bedrijfstakken is deze nadruk te zien.
Verdeling bedrijfstakken in 1988
Geschiedenis van de archieven
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor het gebruik
Literatuur
Inventaris
Bijlagen
Raadsleden 1971-1990
N.B. Het aantal raadsleden bedroeg 15 in 1971. In verband met de groei van het aantal inwoners werd het aantal verhoogd tot 17 in 1974, 21 in 1978 en 29 in 1982. Raadsleden die ook na 1990 zitting hadden zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
Wethouders 1971-1990
N.B. Wethouders die ook na 1990 hun ambt vervulden zijn gemarkeerd met een asterisk(*).
Index op personen
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Index op zaken
N.B. De nummers verwijzen naar de inventarisnummers
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1971-1990
Toegangstitel:
Inventaris van het secretarie-archief van de gemeente Nieuwegein (1961) 1971-1990 (1999) en enkele gedeponeerde archieven
Auteur:
Doxis, P.G.J. Huismans en J.Ph.S. Lemmink
Datering toegang:
1999
Datering bewerking:
2011
Openbaarheid:
Om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn bepaalde stukken betreffende nog levende personen niet openbaar, voor zover het jongste stuk jonger is dan 100 jaar. Enkele dossiers inzake de DOC-pijpleiding (ook wel NATO-pijpleiding) zijn verzoek van de gemeentearchivaris uit overwegingen van landsbelang beperkt openbaar


Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Fonds:
Gemeente Nieuwegein (oorspr. toegangsnr. 40)
Plaatsnaam:
Jutphaas
Vreeswijk
Nieuwegein
Omvang:
215,69 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS