Uw zoekacties: Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
x1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Organisatie van de rechterlijke macht 1814-1950
Ontwikkelingen binnen de rechterlijke macht 1950-1979
Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
Archief
Inventarisatie
1348 Arrondissementsrechtbank Utrecht 1950-1979
Inleiding
Inventarisatie
Organisatie: Het Utrechts Archief
Voor de selectie van het archiefblok 1950-1979 is gebruik gemaakt van de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950, gepubliceerd in de Staatscourant van 16 januari 2003, nr. 11, met een rectificatie zoals gepubliceerd in de Staatscourantvan 20 februari 2003, nr. 36. In samenspraak met het Utrechts Archief is er gekozen om deze 30 jaar niet op te delen in 3 tien jaren blokken maar om het geheel samen te voegen tot één archiefblok 1950-1979.
De bewerking van dit blok is niet helemaal conform het Basis Selectie Document Rechterlijke Macht zoals deze is vastgesteld in 2003. Voor de vaststelling van dit BSD heeft de CAS te Winschoten opdracht gekregen bepaalde archiefblokken te bewerken. Deze bewerking heeft plaats gevonden volgens de destijds geldende vernietigingslijsten.
In 1997 heeft de bewerking plaats gevonden van de serie Civiele zaken 1964-1981 en in 2000 de bewerking van de serie strafzaken 1970-1979. Dit blok is bewerkt volgens de "Lijst van te vernietigen archiefbescheiden op de parketten van het Openbaar Ministerie en de griffiers van de gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en kantongerechten", nummer RAD/CD/A91.233/nr. HDORR 47639/891. In een notabene staat vermeld wanneer de stukken op basis van bovenstaande vernietigingslijsten zijn bewerkt.
Binnen dit archiefblok 1950-1979 heeft het bedrijf Disconsult ook een deel van de bewerking op zich genomen. De jaren die Disconsult heeft bewerkt zijn 1950 tot en met 1969 en betreft de series strafzaken, civiele zaken bij dagvaarding, kort gedingzaken, faillissementen, surseance van betaling, civiele zaken bij rekest, adoptie, onder toezichtstellingen en krankzinnigendossiers. Disconsult heeft een deel van het archief dat eerder door de CAS is bewerkt opnieuw bewerkt volgens het in 2003 vastgestelde Basis Selectie Document RM. De materiële verzorging komt wel in zijn geheel voor rekening van het archief van de rechtbank.
Het overige deel van het archiefblok 1950-1979 is door de archiefmedewerkers van de rechtbank bewerkt. De bewerking door drie verschillende bedrijven heeft ook geleid tot drie inventarissen. Deze inventarissen moesten worden samengevoegd tot één inventaris. Dit is een tijdrovende bezigheid geweest omdat de inventarissen in verschillende bestandsvormen zijn aangeleverd met verschillende notaties.
Bij elk onderdeel in de inventaris zijn eerst de betreffende nadere toegangen geplaatst, bestaande uit klappers, registers, kaarten, rolboeken en rekestenboeken.
Er wordt in de inventaris bij de betreffende nadere toegangen in een notaben aangegeven op welke archiefbescheiden deze betrekking hebben. De dossiers, beschikkingen, audiëntiebladen en overige bescheiden zijn onder de nadere toegangen per onderwerp of zaak bij elkaar geordend. De inventaris is niet chronologisch opgemaakt maar op de voortgang van de processen.
Bij aanvang van de bewerking had het archief van Rechtbank Utrecht over de periode 1950-1979 een omvang van ruim 924 strekkende meter. Na bewerking is de omvang van het archief ca. 385 meter geworden.
De vernietiging van de te vernietigen stukken is gerealiseerd door Van Gansewinkel Nederland BV.
Naar aanleiding van het schimmelonderzoek uitgevoerd door het Utrechts Archief zijn de parketregisters in inv.nrs. 4650-4829 en 4849-4972 gegammastraald en schoon gemaakt. Ook de klaagschriftregisters in inv.nrs. 4165-4192 hebben deze behandeling ondergaan.
Gebruiksaanwijzing
Openbaarheid
Literatuur
Bijlagen
Rechtsgebied arrondissement Utrecht in 1951
N.B. Het rechtsgebied komt niet overeen met de huidige provincie Utrecht. De Utrechtse gemeenten Veenendaal en Rhenen behoren sinds 1994 tot het arrondissement Utrecht. Vianen is pas sinds 2002 onderdeel van de provincie Utrecht en het arrondissement Utrecht. Zie Staatsbladnr. 347 van 10 augustus 1951.
Voorbeelddossiers
Cassatiedossiers
Bijzondere dossiers
Lijst van presidenten en hoofdofficieren van justitie 1950-1979
Verklarende woordenlijst
N.B. Overgenomen uit Inventaris van het archief van de arrondissementsrechtbank Rotterdam (1946) 1950-1979 (2000)door P. Ernst uit 2006. Zie voor een gedetailleerde uitleg Fockema Andreae's Verwijzend en verklarend Juridischwoordenboek.
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1950-1979
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de arrondissementsrechtbank Utrecht (1920) 1950-1979 (1984)
Auteur:
S. Schreur
Datering toegang:
2011
Openbaarheid:
Op het archief is een openbaarheidsbeperking van 75 jaar van toepassing, met uitzondering van inv.nrs. 2888-3157, 3904-3906 en 4394-4550, welk in zijn geheel openbaar zijn
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
335 m
Rubrieken:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS