Uw zoekacties: Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlands...
x1346 Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1346 Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheid
1346 Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inleiding
Openbaarheid
Organisatie: Het Utrechts Archief
Archiefbescheiden die eenmaal zijn formeel overgebracht naar een archiefbewaarplaats, zijn volgens de Archiefwet 1995 (art. 14) openbaar. Dat geldt ook voor het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1919-2009). Het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG heeft er mee ingestemd hierop geen uitzonderingen te willen maken. U zult dan ook geen verklaringen omtrent beperkingen aan de raadpleegbaarheid van afzonderlijke archiefbescheiden verbandhoudend met de openbaarheid aantreffen in de nota bene's die soms aan beschrijvingen zijn toegevoegd. Eenieder kan archiefbescheiden raadplegen, afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen (laten) maken. Raadpleging van de archiefbescheiden is in beginsel kosteloos. Aan allerlei andere voorzieningen is veelal een prijs verbonden. Raadpleeg de archiefmedewerker over de mogelijkheden en de kosten die hieraan zijn verbonden.
Literatuur
Addendum
De indexen op personen en zaken zijn komen te vervallen
Bijlagen
Overzicht van jaarvergaderingen, vanaf 1981 halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen, van de Vereniging afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over 1920-2009
N.B. De eerste jaarvergadering vond plaats in 1920. Tussen 1920 en 1952 vonden deze altijd plaats in de provinciehoofdstad. Vanaf 1925 werden de jaarvergaderingen in het najaar gehouden, met uitzondering van de jaren 1928 en 1930. De jaarverslagen van 1922, 1934, 1936 werden niet in het archief van de VNG afdeling Utrecht aangetroffen. De (gedrukte) (jaar)verslagen uit de periode 1935-1939 maken geen duidelijk onderscheid tussen algemene en jaarvergaderingen, maar in die jaren werd veelal slechts één vergadering belegd. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 vonden er geen jaarvergaderingen plaats, enkel die op 15 mei 1941 na. Ook in de jaren 1947-1950 werden er geen vergaderingen belegd die de aanduiding van jaarvergadering kregen. De term algemene vergaderingen bleek soms ook van toepassing op het type jaarvergaderingen. Vanaf 1950 is het onderscheid weer duidelijker waarneembaar, met uitzondering van de periode 1968-1979.Vanaf 1980 verviel de term jaarvergadering en ging de afdeling Utrecht over op het houden van halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen,de zogeheten voorjaars- en najaarsvergaderingen. Tussen 1981 en 1995, met uitzondering van het jaar 1994, vonden deze vergaderingen plaats in Slot Zeist te Zeist.
Overzicht van bestuursleden van de Vereniging afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over 1919-2009
N.B. In strikt formele zin geeft het bestaan van de afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten enkele momenten te zien, die gekenschetst kunnen worden als een breuk (al dan niet bedoeld) in haar negentigjarige geschiedenis. De eerste onderbreking werd veroorzaakt door de jaren van de Tweede Wereldoorlog, waarin de termijn van het bestaan van de afdeling volgens haar statuten afliep. Tussen 1942-1946 was er slechts sprake van een sluimerend bestaan van het secretariaat. Heropgericht in 1946, werd in de nieuw opgestelde statuten opnieuw een bepaling met betrekking tot de eindtijd van het bestaan van de vereniging opgenomen. Eind november 1971 liep dan ook het bestaan van de Afdeling Utrecht van de VNG opnieuw af. Deze keer bleef dat echter in bestuurskringen onopgemerkt. Pas eind jaren zeventig werden voorbereidingen getroffen om te komen tot nieuwe statuten. Die voorbereidingen resulteerden in 1985 in nieuwe statuten. Deze keer werd de vereniging opgericht voor onbepaalde tijd. In het licht van deze momenten zijn op basis van de aangetroffen jaarverslagen, bestuursvergaderingen en de correspondentie onderstaande overzichten van bestuursleden ingericht analoog aan het verloop van de geschiedenis van de Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er is geen melding gemaakt van het tijdelijk waarnemen van bestuursfuncties. Namen van contactfunctionarissen die tijdens bestuursvergaderingen de landelijke VNG vertegenwoordigden, zijn eveneens buiten beschouwing gelaten.
Ambtelijk secretariaat
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1919-2009
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Vereniging Afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1912) 1919-2009 (2010)
Auteur:
J.Ph.S. Lemmink
Datering toegang:
2009
Datering bewerking:
2011
Notabene:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Rechtstitel:
Schenking
Omvang:
20,12 m
Bijzonderheden:
Vanwege ruimtegebrek bewaren wij dit archief niet in ons eigen depot. U kunt dit archief inzien door het aan te vragen via ons aanvraagformulier: https://hetutrechtsarchief.nl/aanvragen
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS