Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over ...

1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers ( Het Utrechts Archief )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van de archieven en verantwoording van de inventarisatie
Gedrukte bronnen en algemene literatuur
N.B. Alleen betreffende de rol van het gemeentebestuur.
Bijlagen
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.8. Bevolking
1.8.2. Bevolkingsregistratie
1.8.2.2. Registers
1.8.2.2.2. Bevolkingsregister
De registers van de burgerlijke stand bevatten statische gegevens. Het bevolkingsregister draagt echter een dynamisch karakter: veranderingen in de gegevens-bijvoorbeeld verhuizing, nieuw dienstpersoneel, geboorten-worden vermeld.
Tot 1880 waren de huizen doorlopend per wijk genummerd. De wijken werden aangeduid met de letters A-M. Straatnamen spelen bij deze nummering geen rol. In 1880 werd voor de huizen buiten de singels een straatgewijze nummering ingevoerd. In 1890 gebeurde dit ook met de huizen binnen de singels. Daarnaast is in 1917 de nummering van de Oudegracht veranderd. Er zijn concordanties (omnummeringslijsten) tussen het oude en het nieuwe nummer.
Tussen 1890 en 1898 was de stad binnen de singels ingedeeld in een 1ste en een 2de afdeling, respectievelijk bestaande uit de wijken A, F, G, H en B, C, D, E; daarnaast bleven de wijken I-M voor het gebied buiten de singels bestaan. In 1898 werd deze indeling verlaten en kwam er een verdeling over de gehele stad van de wijken 1-6.
Het bevolkingsregister bevat van alle bewoners op een adres doorgaans de volgende gegevens: datum van inschrijving op dit adres, naam, geboortedatum, geboorteplaats, kerkelijke gezindte, burgerlijke staat, beroep, relatie tot de hoofdbewoner, datum van vestiging, vorige adres in Utrecht c.q. vorige woonplaats, datum van vertrek uit de gemeente, nieuw adres in Utrecht c.q. nieuwe woonplaats, datum van overlijden.
In 1910 werd in plaats van registers een kaartsysteem aangelegd bestaande uit vier onderdelen. De gezinskaarten bevatten de gegevens van alle gezinsleden en de tot 1936 bewoonde adressen. Deze kaarten zijn alfabetisch geordend op naam van het gezinshoofd; de vrouwen zijn onder hun meisjesnaam opgenomen en als zij gezinshoofd zijn, ook wel op naam van de (overleden) man. De persoonskaartjes van door vertrek of overlijden afgevoerde personen zijn alfabetisch geordend op persoonsnaam. De vrouwen zijn onder hun meisjesnaam opgenomen, maar als hun man overleden is of elders woont, is ook een kaartje op de mansnaam aanwezig. Alle adressen in de stad Utrecht waarop betrokkene in 1910-1936 heeft gewoond, zijn vermeld. Daarnaast zijn er de persoonskaartjes van personen die bij de opheffing van dit register (1936) in de stad Utrecht woonden. De opzet is gelijk aan die van de vorige categorie. Tenslotte zijn op de woningkaarten de gegevens vermeld van alle bewoners die successievelijk op een bepaald adres hebben gewoond.
De eigentijdse nummering van de delen is in de inventaris niet vermeld, onder andere omdat sommige delen inmiddels opnieuw zijn ingebonden tot meerdere delen. Wanneer alleen de naam en niet het adres bekend is, moeten de achtereenvolgende wijkindexen worden geraadpleegd. Een alternatief hiervoor vormen de jaarlijks verschijnende gedrukte adresboeken. Deze bestaan over 1850, 1860, 1863, 1866, 1868 en verder vanaf 1872/73 en geven een alfabetisch overzicht van de hoofdbewoners onder verwijzing naar het adres (wijk c.q. straat en huisnummer). Het eerste adresboek is ingedeeld naar de alfabetische volgorde van de beroepen en verder geven de volgende exemplaren zowel een index op de hoofdbewoners als een index op de beroepen. Bovendien vermelden de adresboeken vanaf 1896/97 tevens per straat en huisnummer de naam van de hoofdbewoner.
Daarnaast kunnen de adressen dikwijls ook gevonden worden in de geboorteregisters en de overlijdensregisters van de burgerlijke stand. Personen die afkomstig zijn uit of vertrokken zijn naar een andere gemeente kunnen via de bevolkingsregisters van die betreffende gemeente verder gevolgd worden. Zie ook: A. Knotter en A.C. Meijer, 'De gemeentelijke bevolkingsregisters, 1850-1920', in: Broncommentaren, 2 (Den Haag 1995) 75-116.
1.8.2.2.2.1. Bevolkingsregisters
7709-7824 Bevolkingsregister, 1890-1899.
7760 Wijk I, bladnrs. 2966-3216 i
1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers
Inventaris
1. Stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers, (1500) 1813-1910 (1971)
1.8. Bevolking
1.8.2. Bevolkingsregistratie
1.8.2.2. Registers
1.8.2.2.2. Bevolkingsregister
1.8.2.2.2.1. Bevolkingsregisters

7709-7824 Bevolkingsregister, 1890-1899.
7760
Wijk I, bladnrs. 2966-3216
Oude Orde:
V 22 3x-4x
Nadere toegang:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Het Utrechts Archief
Bijlage
Regesten

Kenmerken

Datering:
1813-1910
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van het gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969. Deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers (1500) 1813-1910 (1971)
Auteur:
A. Pietersma
Datering toegang:
2005
Openbaarheid:
Bepaalde inv. nrs. - onder meer over de zuivering van ambtenaren na de Tweede Wereldoorlog - zijn alleen raadpleegbaar met toestemming van de gemeentearchivaris
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
1264,59 m zuurvrije dozen
Thema trefwoorden: