Uw zoekacties: Landen van Overmaas

01.075 Landen van Overmaas ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De landen van Overmaas
Het land van Valkenburg
Het land van 's-Hertogenrade
De heren en de overgang aan Brabant
Het graafschap Daelhem
De heren en de overgang aan Brabant
De drie landen van Overmaas onder de hertogen van Brabant
De landen van Overmaas van 1632 tot de uitvoering van het Partagetractaat in 1663
De landen van Overmaas
De landen van Overmaas na het tractaat van Fontainebleau van 8 november 1785
Het einder der landen van Overmaas en de inlijving bij de Franse Republiek
Het rechterlijk en administratie bestuur vóór 1365
Het bestuur onder de Brabantse hertogen tot 1632
1.14. Aantekeningen bij diverse deelarchieven
Archieven van de Landen van Overmaas
Handschriften van belang voor de geschiedenis der landen van Overmaas
Praktizijnsboeken
01.075 Landen van Overmaas
Archieven van de Landen van Overmaas
Handschriften van belang voor de geschiedenis der landen van Overmaas
Praktizijnsboeken
9975 Costumen van het leenhof van Valkenburg. Handschrift, toebehoord hebbend aan Steven Fabritius, waarvan de inhoud bestaat uit
1. de vermelding 'Ex libris Stephani Fabritij 1649. f. 1
2. Afschrift costumen manhuys Valkenburg 1570 f. 2-7
3. Afschrift oorkondschap valitudinair van 1568 f. 7-8
4. Informatie over het voogdambt in het Land van Valkenburg f. 8-18
5. Alg.bankrechten van Valkenburg z.j. (Limb.Wijsd.162-168) zijnde in feite bankrechten van Klimmen. f. 18v -21
6. Bankrechten van Heerlen en wel art.14 volgens nummering der uitgave in de Wijsdommen behalve de artt. 16, 25, 26, 27 en 36. Afschrift zonder enig belang. f. 21v-22v.
7. Der schepenen goetduncken van den molendwang (Heerlen) f. 22v-23
8.Bankrechten van Beek onder de titel 'Dit sijn alsulcke lantrechten ende bancrechten des lants van Valckenborgh als hiernae beschreven volght'. Tekst vol leemten en verschrijvingen, uitgegeven door Habets, Wijsdommen p. 194-207 f. 23v-30v.
9.Rechten van de schout te Elsloo f. 31.
10.Het cleerboek van Meerssen. Vrij slordige tekst uitgegeven door Habets, Wijsdommen p.171- 178. f. 32-37
11.Bepalingen over keurmeesters te Meerssen f. 37-37v.
12.Jurament als een proost van Meerssen in sijnen aencomen weirt f. 38,
13.Banformule van het voogdgeding te Meerssen f. 38v-39,
14.Cleernissen des gerichts van Meerssen f. 39,
15. Ordonnantie van Karel V van 28 oktober 1546 over hoger beroep der banken van Valkenburg (Habets, Wijsdommen 191) f. 39v-40. Hieraan toegevoegd, geschreven door een andere hand XIX eeuw,
16.Dit sijn die poincten, die de Proost van Merssen gesint te hebben in den lande van Valckenborghc. (Habets J. Wijsdommen p. 185-186) f. 41-41v,
17.In deser wegen houden die scepenen eynen proost van Meerssen sijn recht (Habets, Wijsdommen p.186-187). Beide laatste stukken afschriftenvan Chambre des Comptes no. 5680? f. 41v-42
Bijlage: Korte beschrijving van de aktes van het archief van de Ridderleenhof Carsfeld te Gulpen LvO 9177-9184
Inventarisnummer 9177; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1570-1612
Inventarisnummer 9178; Akten van overdracht en verbintenis over de jaren 1740-1767
Inventarisnummer 9179; Minuten van overdracht en verbintenis
Inventarisnummer 9181; Rollen der civiele processen
Inventarisnummer 9182; Civiele processen
Inventarisnummer 9183; Processtukken in civiele zaken
Inventarisnummer 9184

Kenmerken

Datering:
1411-1795
Auteur:
J.M. van de Venne
Omvang m1:
221 - 105 charters
Inventaris:
Inventaris van de archieven van de Landen van Overmaas, 6 delen (Maastricht z.d.), aangepast in 2017-2018
Opmerking:
Verschillende archiefblokken zijn overgedragen aan diverse Limburgse archiefdiensten of zijn verplaatst naar andere archieffondsen binnen het RHCL.