Uw zoekacties: Familie Regout en aanverwante families, 1779-1949

21.302 Familie Regout en aanverwante families, 1779-1949 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historische inleiding
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventaris
Gebruikershandleiding
Op 29 Juli 1955 werd het archief Regout vanuit het kasteel Meerssenhoven, waar het in een hoek van een der bijvertrekken van de centrale verwarmingsinstallatie als een ordeloze massa papier was neergelegd naar het Stadsarchief overgebracht.
Op 28 juni van het volgend jaar werd een begin gemaakt met een voorlopige schifting van de stukken. De stukken, die voor vernietiging in aanmerking bleken te komen, werden afgescheiden van het voor bewaring bestemde gedeelte. Op 21 juli was dit werk beëindigd. In 1957 tenslotte werd op 29 februari een definitief begin gemaakt met de inventarisatiearbeid, die na zeer langdurige onderbrekingen op 30 januari 1959 was voltooid. De vernietiging had intussen plaats gevonden.
Het archief bleek naar zijn inhoud zeer geschonden. Het vertoonde grote hiaten en herstel van enige oude orde was dan ook niet mogelijk.
Bij de inventarisatie hebben wij ons dan ook meer laten leiden door overwegingen van praktische aard. Het gehele archief werd in drie hoofdafdelingen gesplitst, nl. in stukken, die betrekking hebben op de familie Regout, in stukken aanverwante families betreffende en een groep diverse stukken, die niet in een van de beide andere hoofdafdelingen konden worden ondergebracht.
De eerste hoofdafdeling is in vijf rubrieken onderverdeeld, waarin allereerst de correspondentie als een chronologische reeks werd opgenomen. De stukken, die betrekking hebben op het eigendom van de familie, splitsten wij naar de aard van de bezittingen, terwijl de financiële bescheiden naar hun diverse onderwerpen een plaats kregen. Voor testamenten en legate word, als zijnde zeer belangrijk, een nevenafdeling ingeruimd, die chrohologisch gerangschikt werd, evenals de stukken van zuiver persoonlijke aard.
In de tweede hoofdafdeling werden de stukken, die op aanverwante families betrekking hebben, alfabetisch volgens de naam van de familie geordend.
In de laatste afdeling tenslotte namen wij enkele stukken op, die niet in de beide eerste hoofdrubrieken konden worden opgenomen of stukken, waarvan het verband met de rest van het archief niet duidelijk is.
Met archief werd materieel verzorgd en in portefeuilles verpakt. Het beslaat 1.10 strekkende meter.

Kenmerken

Datering:
1779-1949
Omvang m1:
3,30 meter
Inventaris:
Inventaris
Openbaar:
In de inventaris zijn de niet-openbare stukken gemerkt