Uw zoekacties: Rijksscholengemeenschap te Winterswijk (1968-1992) en voorgangers

3007 Rijksscholengemeenschap te Winterswijk (1968-1992) en voorgangers ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Geschiedenis van de archiefvormer
4. Geschiedenis van het archiefbeheer
5. Inhoud en structuur van het archief
6. Bijlage: Lijst van directeuren
Inventaris
6. Aanvulling 2017: Rijks Hogere Burgerschool, Winterswijks Lyceum en Rijks scholengemeenschap te Winterswijk
N.B. De basis van deze scholengemeenschap vormde de oude Rijks Hoogere Burgerschool (RHBS), opgericht in 1870. Deze HBS werd in het schooljaar 1947/1948 uitgebreid met een daartoe door de gemeente Winterswijk opgericht en overgedragen Gymnasium en omgedoopt tot het Winterswijks Lyceum. In 1957 werd hieraan een Rijks Middelbare Meisjes School (RMMS) toegevoegd.
Met ingang van het schooljaar 1968/1969 werden Hoger- en Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO, MAVO) als opvolgers van HBS en MULO ingevoerd en de laatste jaargangen van de HBS en MMS afgebouwd. Het Winterswijks Lyceum fuseerde daartoe in 1968 met de Gemeentelijke school voor Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) tot de nieuwe Rijks scholengemeenschap Winterswijk, sedert 1971 Rijks scholengemeenschap (RSG) 'Hamaland' geheten. De MAVO bleef voorlopig gehuisvest op de MULO-lokatie aan de Dingstraat. De RSG werd per 1 januari 1992 door het Rijk overgedragen aan de gemeente Winterswijk. Door samenvoeging met andere plaatselijke onderwijsinstellingen ontstond per 1 augustus 1993 de nieuwe Gemeentelijke scholengemeenschap (GSG) de Driemark.
Het eindjaar 1994 betreft de voortzetting van reeds bestaand overleg.
3007 Rijksscholengemeenschap te Winterswijk (1968-1992) en voorgangers
Inventaris
6.
Aanvulling 2017: Rijks Hogere Burgerschool, Winterswijks Lyceum en Rijks scholengemeenschap te Winterswijk
N.B. De basis van deze scholengemeenschap vormde de oude Rijks Hoogere Burgerschool (RHBS), opgericht in 1870. Deze HBS werd in het schooljaar 1947/1948 uitgebreid met een daartoe door de gemeente Winterswijk opgericht en overgedragen Gymnasium en omgedoopt tot het Winterswijks Lyceum. In 1957 werd hieraan een Rijks Middelbare Meisjes School (RMMS) toegevoegd.
Met ingang van het schooljaar 1968/1969 werden Hoger- en Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO, MAVO) als opvolgers van HBS en MULO ingevoerd en de laatste jaargangen van de HBS en MMS afgebouwd. Het Winterswijks Lyceum fuseerde daartoe in 1968 met de Gemeentelijke school voor Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) tot de nieuwe Rijks scholengemeenschap Winterswijk, sedert 1971 Rijks scholengemeenschap (RSG) 'Hamaland' geheten. De MAVO bleef voorlopig gehuisvest op de MULO-lokatie aan de Dingstraat. De RSG werd per 1 januari 1992 door het Rijk overgedragen aan de gemeente Winterswijk. Door samenvoeging met andere plaatselijke onderwijsinstellingen ontstond per 1 augustus 1993 de nieuwe Gemeentelijke scholengemeenschap (GSG) de Driemark.
Het eindjaar 1994 betreft de voortzetting van reeds bestaand overleg.
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1870-1992
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst Winschoten, P. Meerdink