Uw zoekacties: Diverse charters/diverse aanwinsten

0510 Diverse charters/diverse aanwinsten ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Losse archivalia
Inventaris
2. Elders in Nederland
0510 Diverse charters/diverse aanwinsten
Inventaris
2.
Elders in Nederland
Organisatie: Gelders Archief
1646 Brieven van Joost van Cranevelt aan de momber te Roermond en aan zijn dochter Maria, 1584. Afschriften, 1584 of kort daarna. 2 stukken
N.B. Genoemd in de inventaris van 2000 Oud archief Arnhem van P. Nijhoff (blz. 381):
"1584, 1585 Briefwisseling tussen Alexander van Parma, ter eener, en Joost van Cranevelt en Jakob van Berck, raden, ter andere zijde, gecommitteerd tot de administratie der justitie en politie binnen Zutphen, namens de koning van Spanje.
Oorspronkelijke brieven en minuten, met bijlagen, instructiën enz., waaruit blijkt, dat de genoemde commissie groot bezwaar maakte dien post te aanvaarden. Voorts brieven van J. van Cranevelt aan den momber te Roermond, over het onhoudbare van zijn toestand te Zutphen, over de belegering van Antwerpen enz., en aan zijne dochter Maria, gehuwd met Alonso Perea op 't huis Nederharen, die in dienst van Verdugo stond. Alles in het boek IV, no. 153-158." Dit zijn de nrs. 157 en 158 uit die beschrijving.
"boek IV" is bij Nijhoff "Een cartularium", Tweede afdeling nr. 13. Blijkbaar is die band losgemaakt. Veel stukken daaruit zijn in de huidige inv.nrs. 153-410 terechtgekomen (correspondentie van de magistraat). De inv.nrs. 292 en 293 bevatten de correspondentie uit 1583 en 1584. Daarin komen wel stukken voor die op dezelfde manier genummerd zijn (door Nijhoff?), ook uit de reeks 153-158, maar dat zijn andere stukken. Waar de nummers 153-156 terechtgekomen zijn is niet te achterhalen. Qua inhoud horen ze niet in het Oud archief Arnhem thuis, eerder in het Algemeen Rijksarchief in Brussel. i

Kenmerken

Datering:
1244-1978
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland, K.J.W. Peeneman
Categorie: