Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer

0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Vierde afdeeling. Tijdelijk aan de Rekenkamer opgedragen werkzaamheden
D. Beheer van de geestelijke goederen
N.B. Het beheer der geseculariseerde geestelijke goederen is 31 Mei 1580 aan een bijzondere kerkelijke Rekenkamer opgedragen, die echter niet in werking is getreden. Ingevolge een door den Landdag in Juni 1581 aan het Hof gegeven opdracht heeft deze in November van dat jaar een door het Hof ontworpen reglement op het beheer van de geestelijke goederen aangenomen, waarbij aan de Rekenkamer het afhooren van de rekeningen en de zorg voor de kerkelijke archieven werd opgedragen. Alleen de goederen in de Bommeler-en Tielerwaarden waren, in verband met de afscheiding van Zalt-Bommel, aan dit beheer onttrokken. De Rekenkamer heeft zich over deze vermeerdering van haar werkzaamheden herhaaldelijk beklaagd en er vermoedelijk na 1597 niets meer aan gedaan, hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat in 1599 de Kwartieren zich het beheer hebben aangetrokken (in dat van Nijmegen ten deele de regenten in steden en ambten). In het archief van de Rekenkamer zijn opmerkelijk weinig stukken hieromtrent bewaard, terwijl die van hare opvolgers in dat beheer die leemte niet kunnen aanvullen. Voor een deel althans moeten wij dit gemis aan van HASSELT wijten. De opdracht om oudere archivalia in bewaring te nemen schijnt de Rekenkamer niet te hebben uitgevoerd. Enkele van de hier beschreven stukken (o.a. die van 1580) zijn vermoedelijk van het Hof afkomstig, doch door dit college aan de Rekenkamer overgedragen.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Vierde afdeeling. Tijdelijk aan de Rekenkamer opgedragen werkzaamheden
D.
Beheer van de geestelijke goederen
N.B. Het beheer der geseculariseerde geestelijke goederen is 31 Mei 1580 aan een bijzondere kerkelijke Rekenkamer opgedragen, die echter niet in werking is getreden. Ingevolge een door den Landdag in Juni 1581 aan het Hof gegeven opdracht heeft deze in November van dat jaar een door het Hof ontworpen reglement op het beheer van de geestelijke goederen aangenomen, waarbij aan de Rekenkamer het afhooren van de rekeningen en de zorg voor de kerkelijke archieven werd opgedragen. Alleen de goederen in de Bommeler-en Tielerwaarden waren, in verband met de afscheiding van Zalt-Bommel, aan dit beheer onttrokken. De Rekenkamer heeft zich over deze vermeerdering van haar werkzaamheden herhaaldelijk beklaagd en er vermoedelijk na 1597 niets meer aan gedaan, hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat in 1599 de Kwartieren zich het beheer hebben aangetrokken (in dat van Nijmegen ten deele de regenten in steden en ambten). In het archief van de Rekenkamer zijn opmerkelijk weinig stukken hieromtrent bewaard, terwijl die van hare opvolgers in dat beheer die leemte niet kunnen aanvullen. Voor een deel althans moeten wij dit gemis aan van HASSELT wijten. De opdracht om oudere archivalia in bewaring te nemen schijnt de Rekenkamer niet te hebben uitgevoerd. Enkele van de hier beschreven stukken (o.a. die van 1580) zijn vermoedelijk van het Hof afkomstig, doch door dit college aan de Rekenkamer overgedragen.
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: