Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer
0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
III. Ingekomen stukken
102 "Eerste register, gehouden in de camere van den rekeningen tot Arnhem, beginnende prima Julii anno 1560, " Register van bij de Rekenkamer ingekomen of te harer kennisse gebrachte stukken van bijzonder belang uit de jaren 1543-1613. 1 deel
N.B. Het register is van 1560-1580 geregeld bijgehouden. Het destijds ingeschreven gedeelte (fol, 1-210) bevat voor het meerendeel beschikkingen van de regeering te Brussel. Het overige is een kleine en vrij willekeurige verzameling van allerhande akten, w.o. eene van 1539 (fol. 232 vlg.; zie regest 758). Voorin een inhoudsopgave; een index onder no. 7377. Dit deel is op den band gemerkt A. Vermoedelijk vormt het met het Commissieboek B (no. 76) en het register van uitgaande stukken C (no. 192) een serie, door de Rekenkamer gevormd ter uitvoering van art. 30 harer instructie. Ook het register van pandbrieven D (no. 316) is waarschijnlijk na de overname van het Hof bij die serie ingedeeld;.
i
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
B. Resolutiën, registratuur en andere stukken van algemeenen aard
N.B. De in deze afdeeling beschreven registers, ingekomen en uitgegane stukken dragen een algemeen karakter; dergelijke stukken, die op bepaalde administraties betrekking hebben, zal men in de tweede afdeeling van den inventaris vinden.
III. Ingekomen stukken
102
"Eerste register, gehouden in de camere van den rekeningen tot Arnhem, beginnende prima Julii anno 1560, " Register van bij de Rekenkamer ingekomen of te harer kennisse gebrachte stukken van bijzonder belang uit de jaren 1543-1613. 1 deel
N.B. Het register is van 1560-1580 geregeld bijgehouden. Het destijds ingeschreven gedeelte (fol, 1-210) bevat voor het meerendeel beschikkingen van de regeering te Brussel. Het overige is een kleine en vrij willekeurige verzameling van allerhande akten, w.o. eene van 1539 (fol. 232 vlg.; zie regest 758). Voorin een inhoudsopgave; een index onder no. 7377. Dit deel is op den band gemerkt A. Vermoedelijk vormt het met het Commissieboek B (no. 76) en het register van uitgaande stukken C (no. 192) een serie, door de Rekenkamer gevormd ter uitvoering van art. 30 harer instructie. Ook het register van pandbrieven D (no. 316) is waarschijnlijk na de overname van het Hof bij die serie ingedeeld;.
Omvang:
deel

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: