Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer

0012 Gelderse Rekenkamer ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
A. Keizerlijke commissarissen tot het beheer der domeinen in Gelderland en van hun secretaris, 1543-1559
N.B. Verschillende registers en rekeningen, die geheel of ten deele van de bedoelde personen afkomstig zijn of onder hen hebben berust, zijn in andere afdeelingen van den inventaris geplaatst, omdat zij een geheel bleken te vormen met de daar ingedeelde stukken. De overige, meer in het algemeen op het domeinbeheer door de commissarissen betrekking hebbende, gaan in deze afdeeling aan die van de in 1559 opgerichte Rekenkamer vooraf, doch men beschouwe ze niet als het volledige archief van de commissarissen. Ook het feit, dat niet alle van hen afkomstige stukken te Arnhem hebben berust of uit Brussel daarheen zijn gezonden na de oprichting van de Rekenkamer, maakt de verzameling onvolledig.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Eerste afdeeling. Algemeen
A.
Keizerlijke commissarissen tot het beheer der domeinen in Gelderland en van hun secretaris, 1543-1559
N.B. Verschillende registers en rekeningen, die geheel of ten deele van de bedoelde personen afkomstig zijn of onder hen hebben berust, zijn in andere afdeelingen van den inventaris geplaatst, omdat zij een geheel bleken te vormen met de daar ingedeelde stukken. De overige, meer in het algemeen op het domeinbeheer door de commissarissen betrekking hebbende, gaan in deze afdeeling aan die van de in 1559 opgerichte Rekenkamer vooraf, doch men beschouwe ze niet als het volledige archief van de commissarissen. Ook het feit, dat niet alle van hen afkomstige stukken te Arnhem hebben berust of uit Brussel daarheen zijn gezonden na de oprichting van de Rekenkamer, maakt de verzameling onvolledig.
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: