Uw zoekacties: Gewestelijk Arbeidsbureau Ede
x3082 Gewestelijk Arbeidsbureau Ede ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

3082 Gewestelijk Arbeidsbureau Ede ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor het gebruk
Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
Het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) 1940 - 1984, Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS) (1973) 1984 - 1990 en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie 1991 - heden
De Commissie van Advies bij de directeur van het GAB
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)
3082 Gewestelijk Arbeidsbureau Ede
Inleiding
Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA)
Organisatie: Gelders Archief
Het RBA heeft de leiding over een regionale organisatie bestaande uit een of meer regionale directeuren, arbeidsbureaus en centra vakopleiding. Op 1 januari 1991 zijn er 28 regionale besturen, samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en gemeenten in de betreffende regio. De provinciale overheid is lid zonder stemrecht. Het RBA staat onder een onafhankelijk voorzitter. De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend (plv.) voorzitters en de (plv.) leden van het RBA vindt plaats door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Elk RBA heeft een regionaal stafbureau ter beschikking. Dit stafbureau heeft tot taak het regionaal beleid voor te bereiden en het regionaal bestuur te ondersteunen. Zo’n beleidsplan bevat o.m. de scholingsbehoefte in de regio, de doelgroepen, de scholingsmaatregelen en het uitvoeringsplan. Voor de uitvoering van het scholingsbeleid beschikt het Ministerie van Sociale Zaken/CBA over een drietal scholingsinstellingen: - De centra voor vakopleiding (CVV). De CVV’s zijn rijksinstellingen, bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken, onder bevoegd gezag van een RBA. - De centra voor beroepsoriëntatie en beroepsbeoefening (CBB). De CBB’s zijn gemeentelijke instellingen, bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken. - De vrouwenvakscholen. De vrouwenvakscholen vallen onder het bevoegd gezag van de RBA, waardoor de meeste ook gefinancierd worden. Enkele vrouwenvakscholen ontvangen daarnaast subsidie van de betreffende gemeente. Het Europees Sociaal Fonds levert ook een bijdrage aan de subsidie van de vrouwenvakscholen. Aanvankelijk waren er 28 RBA gebieden. Het aantal is door een besluit van de CBA in 1995 teruggebracht van 28 naar 18.
De regionaal directeur staat aan het hoofd van het Regionaal Stafbureau en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid. Daarnaast betreft een bijzondere door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan deze functionaris gedelegeerde taak het toetsen van ontslagaanvragen. Een werkgever heeft in de regel toestemming nodig van de regionaal directeur om een werknemer te kunnen ontslaan, de zgn. ontslagvergunning. Verder bepaalt de Arbeidsvoorzieningswet (AVW) dat de regionaal directeur benoemd wordt door het RBA. De inwerkingtreding van de AVW 1996 heeft een aantal veranderingen teweeggebracht. Deze wet bepaalt dat er voortaan sprake is van een Regionale Directie (RD). Daarnaast vindt er een uitbreiding van taken en bevoegdheden plaats.
De hoofdinspecteur-directeur voor de Arbeidsvoorziening
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Kenmerken
Datering:
1966-1985
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst Winschoten
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS