Uw zoekacties: Heidemij, Opleidingen
x0930 Heidemij, Opleidingen ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0930 Heidemij, Opleidingen ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer en archief
0930 Heidemij, Opleidingen
Inleiding
2. Archiefvormer en archief
Organisatie: Gelders Archief
Informatie over geschiedenis en organisatie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij vindt u in de inleiding op de inventaris van Bestuur en Directie 1888-1971 (archiefblok 915). Gegevens over de indeling van het archief en een verklarende lijst van namen en afkortingen zijn te vinden in toegang 0915.1 Heidemij - Gids voor de archieven.
Eén van de doelstellingen van de Nederlandsche Heidemaatschappij was "Het opleiden van deskundigen op het gebied der houtcultuur", zoals het bij de oprichting in 1888 in de statuten werd geformuleerd. In 1898 maakte men een begin met het geven van een theoretische cursus voor aanstaande opzichters en voorwerkers tijdens de wintermaanden, als het buitenwerk grotendeels stilstond. Deze cursussen werden in Utrecht gegeven, waar de NHM destijds zetelde, en duurden 2 à 3 maanden, afhankelijk van het weer.
In 1903 werd de Gerard Adriaan van Swieten bosbouwschool in Frederiksoord opgeheven. De subsidie van het Rijk werd nu toegekend aan de NHM voor de oprichting en instandhouding van een cursus tot opleiding van boswachters, bos- en werkbazen en opzichters. De cursus, die op 3 november 1903 werd geopend, was niet alleen bedoeld om personeel voor de NHM te vormen, maar had een algemeen karakter. Er werden 2 afdelingen gevormd, A voor de opleiding van bos- en werkbazen en boswachters, B voor de opleiding van opzichters. In 1952 werd de cursus omgevormd tot een School: afdeling A werd Bosbouw- en Cultuurtechnische School, B werd Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School.
In 1957 veranderde de naam in Hogere en Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School. In datzelfde jaar betrok men een nieuw onderkomen in het voormalige hotel Sonsbeek. Op 31 december 1965 droeg de KNHM de school over aan de Stichting Bosbouw en Cultuurtechnisch Onderwijs, die reeds vanaf 1958 het toezicht had uitgeoefend.
Naast deze opleiding verzorgde de KNHM nog diverse andere vormen van (bij)scholing, zoals de in 1926 begonnen bosbouwcursussen en diverse interne opleidingen.
De (K)NHM had ook bemoeienis met de Jhr. Van Tets Fruitteeltvakschool in Houten. Deze school werd in 1940 geopend in het gebouw van het Fruitteeltdemonstratiebedrijf Houten. Het beheer was in handen van het Ministerie van Landbouw (Tuinbouwconsulentschap Utrecht). De (K)NHM was pro forma de organiserende instantie, maar droeg geen verantwoordelijkheid.
Voor de Cursus resp. School bestond een aparte bedrijfsafdeling. Onder welke afdeling(en) de andere onderwijskundige activiteiten ressorteerden blijkt niet uit de bewaard gebleven organisatieschema's (zie Bestuur en Directie 1888-1971, p. 25-35).
De in deze inventaris bijeengebrachte stukken zijn afkomstig uit de voormalige rubrieken 1 Directie, 4 Onderwijs, 26 Diversen en XIII Bosbouwcursus. Meer stukken over opleidingen zijn niet bewaard gebleven in het archief van de Heidemij. De Bosbouw- en Cultuurtechnische School heeft uiteraard ook een eigen archief gevormd, dat niet in het Rijksarchief aanwezig is.
De omvang van dit archiefgedeelte bedraagt 1,2 m1.
Kenmerken
Datering:
1903-1971
Auteur:
K.J.W. Peeneman
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS