Uw zoekacties: Heidemij, Buitenland
x0926 Heidemij, Buitenland ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0926 Heidemij, Buitenland ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archiefvormer en archief
0926 Heidemij, Buitenland
Inleiding
2. Archiefvormer en archief
Organisatie: Gelders Archief
Informatie over geschiedenis en organisatie van de (Koninklijke) Nederlandsche Heidemaatschappij vindt u in de inleiding op de inventaris van Bestuur en Directie 1888-1971 (archiefblok 915). Gegevens over de indeling van het archief en een verklarende lijst van namen en afkortingen zijn te vinden in toegang 0915.1 Heidemij - Gids voor de archieven.
In 1951 werd de "Stichting Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurswerken in het Buitenland" (Nedeco) opgericht, met als doel de Nederlandse activiteit op technisch gebied in het buitenland te bevorderen. Daardoor werd de belangstelling gewekt van de NHM, die zich tot dan toe slechts zeer incidenteel aan buitenlands werk had gewaagd. In 1952 werden de statuten aangevuld met de zinsnede: "Zij kan haar werkzaamheden ook tot het buitenland uitstrekken".
Om juridische moeilijkheden te voorkomen, voortvloeiend uit het feit dat de Nederlandsche Heidemaatschappij een vereniging was, en het financiële risico te beperken, zodat eventuele verliezen niet ten koste zouden gaan van het binnenlandse werk, gaf het bestuur er de voorkeur aan voor buitenlands werk een aparte NV op te richten. Nog een reden daarvoor was, dat het niet overal was toegestaan adviserende en uitvoerende werkzaamheden te combineren, zoals de NHM in Nederland deed, zij het niet tot ieders genoegen.
Deze op 28-12-1953 opgerichte "Internationale Maatschappij voor Landbouwkundige Ontwikkeling NV" (Imlo) geheten, fungeerde als houdstermaatschappij (holding) voor een aantal dochtermaatschappijen en deelnemingen, waarvan de belangrijkste waren:
NV Land Development and Reclamation Company (Lareco), opgericht 26 mei 1954
International Land Development Consultants (Ilaco) NV, opgericht 26 mei 1954
Sukadana NV, opgericht 4 juni 1954
Gesellschaft für Landeskultur GmbH (GfL), opgericht 9 september 1959
Société Internationale de Constructions S.A. (Socinco), opgericht 29 oktober 1956
Vennootschap voor Agrarische toepassingen "Agrotechnic", opgericht 15 november 1956
Werkterrein en soort werk:
Lareco: vnl. uitvoering (sinds 1969 alleen uitvoering in Nederland); Zuid- en Midden-Amerika
Ilaco: advies; Afrika, Midden-Oosten, Verre Oosten
Sukadana: uitvoering; Zuid-Sumatra
GfL: advies en uitvoering, vanaf 1962 alleen advies; Bondsrepubliek Duitsland
Socinco: advies en uitvoering, na 1967 alleen uitvoering; Belgisch Congo,vanaf 1961 België
Agrotechnic: advies en uitvoering, na 1967 alleen advies; België
In 1959 sloot de NHM een gentleman's agreement met F. Kocks K.G. te Koblenz en S.E.R.E.S.A. te Parijs om samen te werken in een Communauté de Travail, teneinde opdrachten als "controleur-technique" te verkrijgen voor projecten in de E.E.G.
In 1961 werd de NHM lid van de Association Européenne de Sociétés d'Etudes pour le Développement (A.E.S.E.D.), samen met Italconsult te Rome, Société Générale d'Etudes et de Planification (SOGEP) te Parijs, Association Belge de Sociétés d'Etudes pour le Développement te Brussel en F. Kocks K.G. te Koblenz. Studies werden door de deelnemers onder de naam van A.E.S.E.D. verricht. De kosten van de organisatie werden bestreden uit de opbrengst van deze studies.
In 1963 verkreeg de NHM een voorlopige deelname in de Union Européenne des Associations de Bureaux d'Etudes Techniques (U.N.A.T.E.C.) te Brussel. Andere deelnemende bureaus kwamen uit Italië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België. Doel was de nationale groeperingen van onafhankelijke raadgevende ingenieursbureaus in de E.E.G. te overkoepelen, om zo de gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen.
Stukken over buitenlandse werkzaamheden bevinden zich verspreid over verschillende gedeelten van het archief. Vaak is het moeilijk uit te maken waar een stuk formeel thuishoort, omdat in de praktijk de directie van de meeste ondernemingen werd gevoerd door de (K)NHM en de administratie werd verzorgd door de Administratie Buitenland. De verdeling in aparte maatschappijen had voornamelijk formeel-juridische betekenis. De maatschappijen werkten vaak met personeel van de (K)NHM en hadden ook onderling contact.
Omdat een strikt formele scheiding van de archieven, zo al mogelijk, bepaald niet overzichtelijk zou zijn, is gekozen voor een indeling naar inhoud, per dochterorganisatie/deelneming, voor zover het de directievoering betreft in rubriek 1 Bestuur en Directie, de overige stukken in deze rubriek.
Kenmerken
Datering:
1950-1966
Auteur:
K.J.W. Peeneman, J.E van der Sleesen, T. Tanck
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS