Uw zoekacties: Kelnarij van Putten
x0324 Kelnarij van Putten ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0324 Kelnarij van Putten ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van de archiefvormer
3. Archief en inventarisatie
4. De aanwinst 1962
sluiten
0324 Kelnarij van Putten
Inleiding
4. De aanwinst 1962
Organisatie: Gelders Archief
Door bemiddeling van de heer K. Mars, deken van Harderwijk, kon in 1962 van het R.K. kerkbestuur te Putten een zeer belangrijke aanwinst voor het archief van de Kelnarij van Putten, dat in het Rijksarchief in Gelderland berust, worden aangekocht. Het betrof een gedeelte van het kelnarij-archief, dat in het begin van de 19de eeuw niet door de Domeinen was overgenomen, maar in de kelnarij, later de R.K. pastorie, was achtergebleven, en van het archief van de familie Cramer, dat eveneens in de pastorie werd bewaard.
Reeds in 1892 was een gedeelte van genoemde archieven door kapelaan G.A. Hackman te Eibergen, voordien te Putten, aan de Rijksarchivaris in Overijssel gezonden. De stukken, afkomstig van de familie Cramer en haar aanverwanten (Glauwe, Ten Bussche) bleven in het Rijksarchief in Overijssel; de overige stukken werden overgedragen aan het Rijksarchief in Gelderland, waar zij deels werden verenigd met het archief van de Kelnarij van Putten, dat inmiddels door het bestuur van de Domeinen was overgedragen, deels als 'parochie-archief Putten' afzonderlijk zijn bewaard. In 1897 werd op de auctie R.W.P. de Vries te Amsterdam door het Rijksarchief in Gelderland een legger van inkomsten aangekocht, terwijl in 1913 bij Van Stockum een schutblad van een dergelijke legger werd geveild, dat nadien met het kelnarij-archief kon worden verenigd. Daar bij die gelegenheid tevens stukken uit het familiearchief Cramer zijn geveild, lijdt het geen twijfel, of deze archivalia waren eveneens afkomstig uit de pastorie te Putten.
Bestudering van de aanwinst van 1962 en van het hier reeds aanwezige archief van de kelnarij gaf een nieuw inzicht in de oude ordening van het archief. De zogenaamde 'inventaris Molitor' bleek slechts betrekking te hebben op een gedeelte van het archief, namelijk op de alfabetisch geordende fasciculi en de 'fasciculi acceptorum et expositorum', die in 48 loketten werden bewaard. Blijkens een in 1712 door de kelner Liborius Molitor vervaardigd overzicht van het archief, bestond dit verder uit een afdeling met stukken en dossiers, die niet bij de voorafgaande fasciculi waren onder te brengen, en uit delen. Deze laatste waren in zeven series onderverdeeld volgens benaming en opschrift, cijfers, tekens en enkelvoudige, dubbele en driedubbele letters (inv.no. 326). De charters waren ten dele geborgen in de bovengenoemde fasciculi, ten dele afzonderlijk gehouden, mogelijk ter bescherming van de zegels. Deze laatste groep charters is in dorso voorzien van nummers (tot no. 77), merendeels geschreven door dezelfde hand, die de stukken in de fasciculi heeft genummerd. Een beschrijving van deze charters is niet aanwezig. De ordening van het archief, zoals die door Liborius Molitor is vastgelegd, dateert in beginsel reeds van 1635 (inv.no. 19), maar is door hem in de jaren 1710-1714 verder uitgebouwd.
Een nadere beschouwing van het 'parochiearchief Putten' bracht aan het licht, dat dit ten dele bestond uit familiearchief Cramer, ten dele uit charters met bovengenoemde dorsale nummering. Deze charters zijn dan ook verenigd met het archief van de Kelnarij van Putten.
De aanwinst is uitgegeven in een supplement, waardoor nummers zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen. Hierdoor is een rommelig geheel ontstaan. Het supplement is in deze versie van de inventaris verwerkt.
5. Literatuur
Inventaris
1. De kelnarij en de kelner
2. Beheer van de kelnarij
4. Oude inventarissen
5. Elders berustend
6. Regesten
Kenmerken
Datering:
1152-1829
Auteur:
B.H. Slicher van Bath, R. Wartena
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS