Uw zoekacties: Klooster Syon bij Doetinchem
x0315 Klooster Syon bij Doetinchem ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0315 Klooster Syon bij Doetinchem ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Openbaarheid en citeren
Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
0315 Klooster Syon bij Doetinchem
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Organisatie: Gelders Archief
1431 Zusters van het Gemene Leven naar het voorbeeld van Wolfsluis te Zutphen.
1451 Zusters van de derde orde van St. Franciscus (besloten convent onder het kapittel van Keulen).
1474 Overgang naar de reguliere orde van St. Augustinus.
Zie voor de lotgevallen van de kloosterzusters in de jaren 1572-1588 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 2408. De zusters verbleven aanvankelijk te Doetinchem en weken na de plundering van de stad uit naar Emmerik.
Zie voor het beheer door de Gedeputeerde Staten van Zutphen 0005 Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden, inv.nrs. 840, 845-847 (Rentambt van het Klooster Syon) en 856-1103 (Rentambt Doetinchem).
Jan ten Poll was rentmeester in 1609, Frederick van Baer was in 1617 rentmeester van het Rentambt Doetinchem.
Resoluties betreffende het klooster (uit 0005 Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden, inv.nrs. 495 (1610) en 500 (1617):
3 mei 1617
"Die gecommittierden der stadt Deutekhem, die burgemre. Evert van Hagen ende Hermannus Smekinck, verstaen hebbende, datt men in den Quartiere wilde proponeren van d'administratie der goederen, gehoerende totten convente van Syon, verclarden to vreden te zijn, datt voor diesen tijt geduyrende die gemeinschap der geistlycken goederen in deser Graeffschap des voorss. convents goederen gestelt werden onder die administratie van den rentmr. Baer. *  Warop goedtgevonden den rentmr. Baer by acte tho lasten des convents van Syon goederen mitt kennisse van d'heeren Gedeputierden te verpachten ende in zijn bewindt aen te nemen, employerende d'incompsten des voors. convents tot onderholt van de oude noch levende conventualinnen by ordre van dese camer ende die reste tot dienst van desen Quartiere"
5 juni 1617
"Jonckheer Frederick van Baer *  als rentmr. der geistl. goederen hefft op huyden ter cameren ingelevert het legerboeck van de conventualinnen van Syon, versoeckende uytten naem van de voorss. conventualinnen d'heeren Gedeputierden wilden verdacht zijn op eene redelicke alimentatie voor die twee olde matronen, d'eene van negentich ende d'ander tsueventich offte tachtentich jaeren"
6 augustus 1617
"Op supplicatie van de conventualinnen des cloisters Syon by Deutekhem, dolierende, datt Wilhem Kruinkens, eheman van de dochter van heer Berndt van Huessen, hunluyden nu eerst compt bespyren eenen wegh vant cloister Syon voor by Cruyskens huys na des convents Ossenslach, dien zy aver ondencklycken jaeren oick by tyde van heer Berndt van Huessen naa dat denselven t voorsz. huys aen hen gecofft, yee ende alle wech fry ende onbespirt gebruyct..., versoeckende ... datt zy by oere olde welheer gebrachte gerechticheyt mochten gemaintineert worden.
To schriven aen den stattholder van de heere Landtdrost Dorth des Cloisters bauvman Hardewich Tantynck by de gecontinueerde possessie te maintineeren zo langh ende ter tijt hy mit ordentlijcken rechte daer uuytgesleten zal zijn."
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1431-1553
Auteur:
A.J. Maris
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS