Uw zoekacties: Huis van bewaring te Aalten, College van toezicht
x0115 Huis van bewaring te Aalten, College van toezicht ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0115 Huis van bewaring te Aalten, College van toezicht ( Gelders Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Huizen van bewaring en gevangenissen
0115 Huis van bewaring te Aalten, College van toezicht
Inleiding
2. Huizen van bewaring en gevangenissen
Organisatie: Gelders Archief
Omtrent het gevangeniswezen en de psychopatenzorg zijn algemene regelen gesteld bij de wet van 21 december 1951 (stb. 596) en het K.B. van 23 mei 1953 (stb. 237). Volgens deze wet worden de gestichten onderscheiden in gevangenissen, huizen van bewaring, rijkswerkinrichtingen en rijksasielen voor de psychopatenzorg. In de gevangenissen wordt, behoudens het bepaalde bij art. 25 van het Wetboek van Strafrecht, uitsluitend burgerlijke en militaire gevangenisstraf ten uitvoer gelegd. De huizen van bewaring zijn bestemd voor opname van 1e hen, die de straffen van hechtenis of militaire detentie moeten ondergaan; 2e alle anderen, die krachtens de rechterlijke uitspraak of beschikking of door het openbaar gezag rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, voorzover geen andere plaats voor hen is bestemd; 3e doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerd wordende personen, terwijl voorts ook diegenen kunnen worden ondergebracht, die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld en wier werkelijke straftijd niet meer dan drie maanden bedraagt.
Voor de classificatie der gevangenissen en huizen van bewaring in vorige eeuw zie: Besluit, ter organisatie der gevangenissen d.d. 4 november 1821 (Luttenberg 1821 pag. 116 vlg.).
Volgens art. 567 (1829) laatstelijk gewijzigd bij art. 567 (1954) zijn de hoofden van gevangenissen, rijkswerkinrichtingen enz. verplicht een register te houden tot inschrijving van de in de inrichting opgenomen personen, volgens een door de Minister van Justitie vast te stellen model. Tot 1888 werd in iedere inrichting één register gehouden (met uitzondering van het register gegijzelden in de huizen van bewaring). In de loop van 1888 werd hierin verandering gebracht en werden in de gevangenissen de registers A en B en in de huizen van bewaring de registers B, C, D en E in gebruik genomen.
Register A is bij de gevangenissen bestemd tot inschrijving van hen, die tot het ondergaan van een gevangenisstraf in de inrichting worden opgenomen en B tot inschrijving van passanten en van personen, die hechtenis ter vervanging van boete moeten ondergaan en deze, na het eindigen van hun gevangenisstraf, in dezelfde inrichting willen ondergaan (art. 25 Wetboek van Strafrecht).
Bij de huizen van bewaring is register B bestemd tot inschrijving van tot hechtenis veroordeelden, ter beschikking gestelden (in afwachting van plaatsing in een inrichting), preventieve ingeslotenen, passanten en tot korte gevangenisstraf veroordeelden; register C tot inschrijving van voorlopig aangehoudenen. Na eventuele veroordeling vindt inschrijving in register B, huis van bewaring, of A, gevangenis plaats. Register D is bestemd tot inschrijving van gegijzelden om schulden en E tot inschrijving van moeders met zogende kinderen.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1856-1887
Auteur:
P.D. Keijmel
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS