Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
32 Paulus Breecker, Douwe Syercxz. en Henryck Jansz. beslissen als scheidslieden het geschil tussen Henricus Kessel, abt van Dockum, en Jan van Aelme over de betaling van achterstallige landpacht in die zin dat de abt zal ontvangen, afgescheiden van de huur over het lopende jaar, 100 daalders van 36 stuiver, terwijl er op overtreding van deze uitspraak een boete staat van 12 Caroliguldens, half voor de armen van Doccum, half voor de (scheidsrechters). Actum Doccum den laesten July anno duysent vyffhondet negen ende tzeventich.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
32
Paulus Breecker, Douwe Syercxz. en Henryck Jansz. beslissen als scheidslieden het geschil tussen Henricus Kessel, abt van Dockum, en Jan van Aelme over de betaling van achterstallige landpacht in die zin dat de abt zal ontvangen, afgescheiden van de huur over het lopende jaar, 100 daalders van 36 stuiver, terwijl er op overtreding van deze uitspraak een boete staat van 12 Caroliguldens, half voor de armen van Doccum, half voor de (scheidsrechters). Actum Doccum den laesten July anno duysent vyffhondet negen ende tzeventich.
Datering:
31 juli 1579
NB:
Inv. nr. 18; Notarieel afschrift op papier met de handtekening van notaris Lodovicus Foxius (1580).; Het stuk is beschadigd.; In fine is bijgeschreven dat 12 november "dese baer"is betaald met 180 Caroliguldens.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum