Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
30 Henricus Kessel, abt van Dockum, bevestigt de destijds door hem namens zijn convent op Peter Rieuwerdtz., advocaat bij het Hof van Vrieslant, gepasseerde volmacht om eisend en verwerend in rechte op te treden voor dat Hof en zijn commissarissen, in het bijzonder in het proces tussen het convent voornoemd, intervenierend voor zijn meiers te Wierum en Ness in Dongeradeel, mitsgaders de abt van Claercamp en de kelner van Syon in gelije kwaliteit en andere gedaagden, en Jan Bwonige, grietman van Dongeradeel, impetrant, e.a. terzake van het herstel en onderhoud van enige roeden en stukken dijk, genaamd Wierummer Smalle Handen. Binnen Dockum optenXVIden Novembris anno XV c vyff end etzestich.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
30
Henricus Kessel, abt van Dockum, bevestigt de destijds door hem namens zijn convent op Peter Rieuwerdtz., advocaat bij het Hof van Vrieslant, gepasseerde volmacht om eisend en verwerend in rechte op te treden voor dat Hof en zijn commissarissen, in het bijzonder in het proces tussen het convent voornoemd, intervenierend voor zijn meiers te Wierum en Ness in Dongeradeel, mitsgaders de abt van Claercamp en de kelner van Syon in gelije kwaliteit en andere gedaagden, en Jan Bwonige, grietman van Dongeradeel, impetrant, e.a. terzake van het herstel en onderhoud van enige roeden en stukken dijk, genaamd Wierummer Smalle Handen. Binnen Dockum optenXVIden Novembris anno XV c vyff end etzestich.
Datering:
16 november 1565
NB:
Inv. nr. 3; Origineel op papier met het contrazegel in groene was van de oorkonder onder papierruit en zijn handtekening.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum