Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
26 Henricus Kessell, abt van Dockum, instrueert Mr. Peter van Dockum in zijn proces tegen de volmachten van Collum en Collummerlant namens hem als borg te stellen, inzake de uitoefening der geestelijke jurisdictie als deken gedurende het schrikkeljaar 1556 krachtens admissie van het Hof en oud privilege, 1 heerd land te Westergeest, groot 45 pondematen, te verklaren dat de abt bereid is zich te onderwerpen aan de wereldlijke rechtsmacht van het gerecht van Kollumerland, beweerde volmachten der tegenpartij behoorlijk te onderzoeken en een rekest in te dienen tot de handhaving van de geestelijke jurisdictie, die ook door vele pastoors in de grietenij zeer wordt verlangd.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
26
Henricus Kessell, abt van Dockum, instrueert Mr. Peter van Dockum in zijn proces tegen de volmachten van Collum en Collummerlant namens hem als borg te stellen, inzake de uitoefening der geestelijke jurisdictie als deken gedurende het schrikkeljaar 1556 krachtens admissie van het Hof en oud privilege, 1 heerd land te Westergeest, groot 45 pondematen, te verklaren dat de abt bereid is zich te onderwerpen aan de wereldlijke rechtsmacht van het gerecht van Kollumerland, beweerde volmachten der tegenpartij behoorlijk te onderzoeken en een rekest in te dienen tot de handhaving van de geestelijke jurisdictie, die ook door vele pastoors in de grietenij zeer wordt verlangd.
Datering:
(14 augustus 1556)
NB:
Inv. nr. 2; Origineel op papier, ingesloten in de volmacht d.d. 14 augustus 1556 (regest 25).

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum