Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
25 Henricus Kessell, abt van Dockum, machtigt Mr. Peter van Dockum, advocaat bij het Hof van Vrieslandt, om voor hem op te treden in het proces dat hij, als deken van Dockum met de beide Dongeradelen en Collum met Collummerlant c.a. in het schrikkeljaar (15)56, voor genoemd Hof voert tegen Dyrck Dyrcksz., substituut van Collummerlant, Syo Buwma en Coppen Harckema, volmachten van die grietenij, inzake de borgtocht die dezen hem tot tweemaal toe in de kerk te Westergeest hebben afgedwongen. Bynnen Dockum upten XIIIIten Augusti anno etc. LVI.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
25
Henricus Kessell, abt van Dockum, machtigt Mr. Peter van Dockum, advocaat bij het Hof van Vrieslandt, om voor hem op te treden in het proces dat hij, als deken van Dockum met de beide Dongeradelen en Collum met Collummerlant c.a. in het schrikkeljaar (15)56, voor genoemd Hof voert tegen Dyrck Dyrcksz., substituut van Collummerlant, Syo Buwma en Coppen Harckema, volmachten van die grietenij, inzake de borgtocht die dezen hem tot tweemaal toe in de kerk te Westergeest hebben afgedwongen. Bynnen Dockum upten XIIIIten Augusti anno etc. LVI.
Datering:
14 augustus (15)56
NB:
Inv. nr. 2; Origineel op papier met de handtekening van de oorkonder en in dorso sporen van zijn opgedrukt zegel in groene was; erbij ingesloten een blad met gegevens voor de advocaat (regest 26).; Vgl. regest 22, 23 en 24.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum