Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
22 Henricus Kessel, abt van St. Bonifatiusklooster te Doccum, wendt zich tot stadhouder generaal, president en raden in Vrieslandt met het verzoek om, waar zijn voorgangers van oudsher door de bisschoppen van Wtrecht en nu laatstelijk door heer Frederick van Baeden en heer Georgien van Egmondt zijn belast met de geestelijke rechtspraak in schrikkeljaren van de dekenieën Dockum, Holwert en Gaest en hij op hun voorbeeld de koninklijke bekrachtiging van dat recht heeft gevraagd en gekregen en de vereiste borgstelling heeft gedaan, en waar nu desondanks, zelfs na vrijwillige verhoging van die borgstelling, op 27 april 1556 in de kerk van Westergeest Dirck Dirckz., olderman van Doccum en substituut-grietman van Colmerlandt, namens die grietenij, Cop Herckema namens Collum en Sye Buwema namens Westergeest, Oldtwolde en Colmerswaege hebben verklaard zich tegen die jurisdictie te zullen verzetten voorzover betrfet de dekenie Westergeest c.a., genoemde personen daarom te willen dagvaarden.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
22
Henricus Kessel, abt van St. Bonifatiusklooster te Doccum, wendt zich tot stadhouder generaal, president en raden in Vrieslandt met het verzoek om, waar zijn voorgangers van oudsher door de bisschoppen van Wtrecht en nu laatstelijk door heer Frederick van Baeden en heer Georgien van Egmondt zijn belast met de geestelijke rechtspraak in schrikkeljaren van de dekenieën Dockum, Holwert en Gaest en hij op hun voorbeeld de koninklijke bekrachtiging van dat recht heeft gevraagd en gekregen en de vereiste borgstelling heeft gedaan, en waar nu desondanks, zelfs na vrijwillige verhoging van die borgstelling, op 27 april 1556 in de kerk van Westergeest Dirck Dirckz., olderman van Doccum en substituut-grietman van Colmerlandt, namens die grietenij, Cop Herckema namens Collum en Sye Buwema namens Westergeest, Oldtwolde en Colmerswaege hebben verklaard zich tegen die jurisdictie te zullen verzetten voorzover betrfet de dekenie Westergeest c.a., genoemde personen daarom te willen dagvaarden.
Datering:
(voor 18 mei) 1556
NB:
Inv. nr. 2; Origineel op papier met de handtekening van de advocat Peter Rieuwerdtsz.; In margine: Fiat citatio; actum den 18 May anno 1556.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum