Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
5 De abt van Dockum concludeert op het rekest van Menne Eelckez. dat deze, zolang hij nog steeds doet beweiden de 2 fennen nabij Dockum, eertijds in huur bij zijn schoonmoeder Sacke, ondanks gerechtelijke opzegging vanwege de abt tegen Nieuwjaar en ondanks zijn eigen afstandsverklaring bij monde van Sythie Aylwa, olderman te Dokkum, geen aanspraak kan maken op zijn vordering wegens geleverde goederen, groot 213 - 13 goudguldens, overeenkomstig hun afspraak van het vorig jaar, terwijl die som, mocht hij alsnog afstand willen doen van zijn gebruiksrecht, zou moeten worden verminderd met 18 gulden graaspacht voor 9 koeien over dit jaar.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
5
De abt van Dockum concludeert op het rekest van Menne Eelckez. dat deze, zolang hij nog steeds doet beweiden de 2 fennen nabij Dockum, eertijds in huur bij zijn schoonmoeder Sacke, ondanks gerechtelijke opzegging vanwege de abt tegen Nieuwjaar en ondanks zijn eigen afstandsverklaring bij monde van Sythie Aylwa, olderman te Dokkum, geen aanspraak kan maken op zijn vordering wegens geleverde goederen, groot 213 - 13 goudguldens, overeenkomstig hun afspraak van het vorig jaar, terwijl die som, mocht hij alsnog afstand willen doen van zijn gebruiksrecht, zou moeten worden verminderd met 18 gulden graaspacht voor 9 koeien over dit jaar.
Datering:
(voor 22 september 1547)
NB:
Inv. nr. 10; Origineel op papier.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum