Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
4 Mr. Henrick Ludolphi, pastoor te Leuwarden, en Sitthia Ayluwa, Rooms keizerlijk olderman van Dockum, beslissen als scheidslieden het geschil tussen de stad Dockum en haar beide vicarii perpetui aan de ene en abt en convent aldaar aan de andere zijde - dat reeds hangende is geweest voor het Hof van Vrieslandt, doch daar "uth dat recht genomen" - in dier voege dat de preek in St. Mertenkerk, die uiterlijk een half uur na de vroegmis in de St. Bonifatius moet aanvangen, door de kloosterlingen niet mag worden verstoord door klokgelui, processie om het Suderhoff of hoogmis in de St. Bonifatius, dat de abt in geval van besmettelijke ziekte en ambtsverhindering of ziekte van een der vicarii een priester moet afstaan voor het bedienen der sacramenten, dat de abt aan de vicarii moet afstaan 2 van de 16 roeden veen in Dantumme hemrick ter vergoeding van de door hem verbrande bewijsstukken en dat de offergaven als weleer verdeeld zullen worden, met dien verstande dat de vicarii alleen ontvangen die uit St. Marten in de heiligendagen na Kerst-, Pasck-, Pinxter-, Patroens- en Kerwiynghe dach. Gegeven ende screven binnen Dockum int jaer nha Christi gebort unses Heren dusent viffhondert ende drie ende dertich den twintigesten dach des maents Octobris.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
4
Mr. Henrick Ludolphi, pastoor te Leuwarden, en Sitthia Ayluwa, Rooms keizerlijk olderman van Dockum, beslissen als scheidslieden het geschil tussen de stad Dockum en haar beide vicarii perpetui aan de ene en abt en convent aldaar aan de andere zijde - dat reeds hangende is geweest voor het Hof van Vrieslandt, doch daar "uth dat recht genomen" - in dier voege dat de preek in St. Mertenkerk, die uiterlijk een half uur na de vroegmis in de St. Bonifatius moet aanvangen, door de kloosterlingen niet mag worden verstoord door klokgelui, processie om het Suderhoff of hoogmis in de St. Bonifatius, dat de abt in geval van besmettelijke ziekte en ambtsverhindering of ziekte van een der vicarii een priester moet afstaan voor het bedienen der sacramenten, dat de abt aan de vicarii moet afstaan 2 van de 16 roeden veen in Dantumme hemrick ter vergoeding van de door hem verbrande bewijsstukken en dat de offergaven als weleer verdeeld zullen worden, met dien verstande dat de vicarii alleen ontvangen die uit St. Marten in de heiligendagen na Kerst-, Pasck-, Pinxter-, Patroens- en Kerwiynghe dach. Gegeven ende screven binnen Dockum int jaer nha Christi gebort unses Heren dusent viffhondert ende drie ende dertich den twintigesten dach des maents Octobris.
Datering:
20 october 1533
NB:
Inv. nr. 1; Origineel op papier met de opgedrukte zegels van de beide oorkonders in groene was onder papierruit en hun handtekeningen.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum