Uw zoekacties: Klooster St. Bonifatius te Dokkum

232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2. Regestenlijst
3 de kinderen van Sytghe Hernsema, nl. Eke en zijn vrouw Jouke, Dodo en haar man Take, te weten voor het aandeel dat zij hebben gekocht van hun zuster Reyxke en haar man Jowe, Hentke, Ide, Sespet, Itghe en Jonghe, verkopen aan Johannes, abt, en het convent van Dockum alle Hernsemagoed met het heem, van hun ouders afkomstig, met uitzondering van 6 1/2 pondemaat, aan geestelijken en heiligen toekomend. Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweentneghenticht des Manendaghes nae Onss vrouwen Assumpsien.
232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
2. Regestenlijst
3
de kinderen van Sytghe Hernsema, nl. Eke en zijn vrouw Jouke, Dodo en haar man Take, te weten voor het aandeel dat zij hebben gekocht van hun zuster Reyxke en haar man Jowe, Hentke, Ide, Sespet, Itghe en Jonghe, verkopen aan Johannes, abt, en het convent van Dockum alle Hernsemagoed met het heem, van hun ouders afkomstig, met uitzondering van 6 1/2 pondemaat, aan geestelijken en heiligen toekomend. Int jair ons Heren dusent vierhondert ende tweentneghenticht des Manendaghes nae Onss vrouwen Assumpsien.
Datering:
20 augustus 1492
NB:
Inv. nr. 7; Origineel op perkament met het zegel van Worp Haynga, hoofdeling te Holwerd, in groene was, beschadigd, dat van Johannes, pastoor aldaar, verloren.; GEDRUKT: Charterboek I 753; In dorso: Num XLV.

Kenmerken

Datering:
1443-1581
Periode:
1443-1581
Beschrijving:
Klooster St. Bonifatius te Dokkum